nieuwsbrief januari 2021

Districtsgouverneur: Jeroen van Dooren, dg@rotary-d1610.nl
Districtssecretaris: Corine den Baars, secretaris@rotary-d1610.nl

 

 

Voorwoord

Vrienden en vriendinnen,

Dit is alweer mijn 7de maandbrief en als ik terugkijk valt mij vooral het halve jaar op waarbij corona zorgde voor aanpassingen en bijsturingen van mijn initiële plannen.

De verzwaarde lockdown heeft ook zijn weerslag op de activiteiten die we als clubs kunnen doen. Mijn gesprekken met clubbesturen vinden wel doorgang en daarbij komt vaak dezelfde vraag naar voren: hoe houden we fellowship en aandacht voor elkaar? Essentieel daarbij is om voor de clubbijeenkomsten een goed en intrigerend programma met interessante sprekers samen te stellen en additioneel een-op-een aandacht voor elkaar te hebben. Omdat tijd en plaats daarbij door ZOOM irrelevant zijn geworden, geeft dit ook mogelijkheden. Voor clubs die daar hulp bij willen, hebben we een sprekerspool beschikbaar die tijdelijk verder gaat dan de lijst op onze districtsite. Bij interesse graag contact opnemen met je assistent-gouverneur; ze zijn er voor jullie!

Laten we hopen dat goedkeuringen van de diverse vaccins ervoor gaan zorgen dat de Rotary-organisatie, net als onze samenleving, weer spoedig kan gaan normaliseren, want dat willen we allemaal.

Graag speciale aandacht voor de interessante vacature van secretaris, waarmee je als spin-in-web een belangrijke bijdrage kunt leveren aan het verbinden van clubs en district. Deze vacature is op de districtsite te vinden. Bij interesse graag contact opnemen met Corine Baars.

Dank aan Marco Stehouwer van RC Dordrecht: naar aanleiding van de eerdere oproep gaat hij ons met zijn 20 jaar ervaring helpen met de subsidie-aanvraag voor Interact.

Ik wens jullie allemaal veel wijsheid en gezondheid toe in deze uitdagende tijd. Ik ga er graag van uit dat in de eerste helft van 2021 de samenleving, Rotary én onze fellowship daarbij in wat rustiger vaarwater terecht zullen komen.

Een voorspoedig 2021!

En in het bijzonder dank aan de vele clubs, die een bijdrage geleverd hebben aan deze maandbrief over hun decemberactiviteiten!

 

Jeroen A. H. Q. van Dooren

Gouverneur 2020-2021

Rotary International District 1610

 

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/463/4s6dhuts25tspmvsmsbfzdfvvx2d86y5/mailing-3.png

 

Nieuws van het district

 

Voorbereidingen voor RYLA 2021 opgestart

 

Zoals zovele evenementen in 2020 moest ook de RYLA dit jaar worden geannuleerd. Zeer spijtig omdat we voor het eerst sinds jaren een volle bezetting hadden. Voor 2021 zijn de voorbereidingen inmiddels gestart. Op 16, 17 en 18 april 2021, staat de RYLA in de agenda. Vanzelfsprekend denkt de commissie na over hoe en in welke vorm dit kan en mag geschieden. We zijn uiteraard realistisch dat er mogelijk nog allerlei beperkende of belemmerende maatregelen genomen moeten worden. De RYLA zal alleen uitgevoerd worden als dat op een veilige en verantwoorde manier kan. Maar in deze continu veranderende wereld blijven we positief en is de commissie wel gestart met de voorbereidingen. We houden u uiteraard op de hoogte. De RYLA Commissie maakt graag van de mogelijkheid gebruik om u en de uwen een goed en gezond 2021 te wensen. …

 

Polio Tulpenbollen

 

‘Polio de wereld uit’ blijft een speerpunt van onze organisatie en ons rest nog Pakistan en Afghanistan te verlossen van deze ziekte. Ook hier geldt dat de laatste loodjes niet altijd de makkelijkste zijn. Veel complimenten gaan naar de tulpenbollenactie : het resultaat is uitgekomen op € 160.934 en dat is ongeveer $ 196,420. Dit bedrag wordt door de ‘Bill en Melinda Gates stichting’ verdrievoudigd tot $ 589.260. De 2 clubs met de hoogste directe bijdrage aan het ‘End Polio Now Fonds’ waren in het jaar 2019-2020 binnen ons district RC Middelburg en RC Walcheren. Indien mogelijk zal ik, (gouverneur – red.), deze complimenten en het bijbehorende certificaat persoonlijk gaan overhandigen.

 

TRF top-3 2019-2020

 

Ook hartelijke complimenten voor de 3 clubs die de hoogste bijdrage hebben geleverd aan TRF in het jaar 2019-2020. The Rotary Foundation is een van de pijlers onder Rotary en de Rotarydoelstelling om een betere samenleving te realiseren.

 

Club

bijdrage pp

score

RC Gorinchem

$ 105,52

1

RC Etten-Leur e.o.

$ 80,89

2

RC Gilze-Rijen en Dongevallei

$ 80,47

3

Indien mogelijk zal ik, (gouverneur – red.), deze complimenten en het bijbehorende vaantje persoonlijk gaan overhandigen.

 

 

TRF_RGB

 

 

District Grants tijdens dit Rotaryjaar

 

Ook dit Rotaryjaar hebben clubs een District Grant gekregen voor hun project.
Enkele voorbeelden van projecten:
- maatschappelijke impuls door educatie in Nepal
- ‘Hart onder de riem’ tijdens corona d.m.v. een goodybag voor ouderen
- educatief scholierenproject in Guatemala
- fietsenproject in Suriname zodat jongeren makkelijker naar school en werk kunnen
- ‘het vierde geschenk’ tijdens Driekoningen in Tilburg
- ‘zon in de schoorsteen’, een Sinterklaasactie
- culturele vorming (muziek en dans) bij kinderen voor wie dit geen vanzelfsprekende zaak is
- ‘steuntje in de rug’, een verwendag voor kinderen van kwetsbare ouders

 

Doing Good in the World

 

Bovenstaande is slechts een willekeurige greep uit de projecten. In totaal is er ruim € 27.000 uitgegeven aan District Grants voor achttien projecten.
Komend voorjaar start weer de aanvraagperiode voor projecten tussen 1 oktober 2021 en 1 oktober 2022. Alleen clubs die minimaal driemaal in de afgelopen vier Rotaryjaren (inclusief dit Rotaryjaar) gedoneerd hebben aan de Rotary Foundation, komen in aanmerking voor een District Grant. Voor details klik hier.

 

Global Grant

 

Voor clubs die overwegen een projectvoorstel voor een Global Grant in te leveren is er een Powerpointpresentatie op de site van ons district. Deze Powerpointpresentatie heet ‘Hoe dien ik een projectvoorstel voor een Global Gant in?’. Hier te vinden. Eveneens vind je hier ‘Global Grant, adviezen bij de start’.

 

Highest rating from Charity Navigator!

 

For the 13th consecutive year, The Rotary Foundation has received the highest rating — four stars — from Charity Navigator, an independent evaluator of charities in the U.S.

The Foundation earned the recognition for adhering to sector best practices and executing its mission in a financially efficient way, demonstrating both strong financial health and commitment to accountability and transparency. Only one percent of the organizations Charity Navigator evaluates have received 13 consecutive 4-star evaluations.

"Your achievement and 4-star rating will enhance your organization’s fundraising and public relations efforts,” says Michael Thatcher, president and chief executive officer of Charity Navigator. "This exceptional designation sets the Foundation apart from its peers and demonstrates to the public its trustworthiness."

The rating reflects Charity Navigator's assessment of how the Foundation uses donations, sustains its programs and services, and practices good governance and openness.

 

Agenda komende evenementen

http://rotary.nl/d1610/activiteiten-agenda/

Save-the-date

 

 

-

29 mei 2021 Districtsconferentie 2021, Lees hier meer over de Discon.

 

Nieuws uit de clubs

Sinterklaas verwent ziekenhuispersoneel

Afbeelding met buiten, persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Daags voor Sinterklaas bracht Sinterklaas namens Rotaryclub Tilburg-Leijdal 300 chocoladeletters naar het St.-Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. De letters met daarbij voor ieder een warm en hartelijk Sinterklaasgedicht waren bestemd voor medewerkers op de afdelingen waar coronapatiënten worden verpleegd. Tilburg-Leijdal trok zich met deze actie de woorden van Bart Berden aan. Hij is de voorzitter van de Raad van Bestuur van het ETZ-ziekenhuis met in totaal 6.500 personeelsleden. Op 27 oktober 2020 opende hij een tentoonstelling over de geschiedenis van de zorg in Tilburg. Bij die gelegenheid merkte hij op dat tijdens de eerste coronagolf veel mensen en organisaties de zorgmedewerkers op alle mogelijke manieren een hart onder de riem staken, maar dat deze acties vanuit de samenleving tijdens de tweede golf grotendeels verstomd waren. Het bezoek van Sinterklaas namens Tilburg-Leijdal werd bijzonder gewaardeerd.

 

Bevelandse Rotarians planten ‘End Polio Now’ bollen

Afbeelding met weg, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Op zaterdag 12 december waren leden van de Bevelandse Rotaryclubs in touw voor de actie ‘End Polio Now’. In een enthousiaste sfeer werden met vereende krachten, op de knieën verricht, soms zelf met de blaren op de handen, in vlot tempo de 3000 tulpenbollen geplant aan de rand van de rotonde tegenover het stadskantoor in Goes (het Kompasplein). Voor een veilige uitvoering was de plantploeg van alle vereisten voorzien: pionnen, afzetlint en bovenal de bijpassende veiligheidshesjes. Ondersteund door diverse leden van de clubs werd er voorzien in koffie, thee, frisdrank en bolussen. En dat alles op een coronaveilige afstand. Natuurlijk in de hoop dat komend voorjaar de ingeplante groenstrook een fleurige aanblik biedt! Waarmee een verwijzing naar het bord met de tekst ‘End Polio Now’ nog meer aandacht trekt. Wordt vervolgd!

 

Zon in de Schoorsteen

Afbeelding met binnen, keuken, persoon, voorbereiden

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Rotaryclub Oostburg heeft samen met de Zonnebloem, (gemeente Sluis), de actie ‘Zon in de Schoorsteen’ vorm gegeven. Vaste locatie van de clubbijeenkomsten, de Mauritshof in IJzendijke, was gesloten maar voor de gelegenheid werd de keuken en de grote zaal beschikbaar gesteld. Overdag werden er maar liefst 500 banketletters gebakken door een aantal leden. Voorwaar nog geen makkelijke klus. 100 kilo amandelspijs en 50 kilo bladerdeeg werd verwerkt. In de avonduren werden er 450 pakketjes samengesteld. Naast de versgebakken banketstaaf, zat er in het pakket een prachtige bloembol (Amaryllis), een fles shampoo, een doosje chocolaatjes en een paar heerlijke worstjes. Aan het eind van de dag werden de pakketten weggebracht naar de diverse verdeelpunten van de Zonnebloem. De medewerkers van de Zonnebloem namen vanaf hier het stokje over en zij zorgden voor de verdere verdeling van de pakketten.

 

Rotary Walcheren helpt polio uit te roeien

Afbeelding met persoon, gebouw, buiten, groep

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Gehuld in gele hesjes zwermden op een frisse en zonnige Sinterklaaszaterdag zes groepjes Walcherse Rotarians uit over vijf dorpen en het stadje Veere. Niet om te demonstreren, maar om bij zes zorgcentra 2500 tulpenbollen te planten in het kader van 'Help polio de wereld uit', een actie van Rotary International en de Bill&Melinda Gates Foundation. Onder de goed voorbereide en ontspannen regie van Jan de Regt was deze klus in een kleine zes uur geklaard. Komende lente zullen de bewoners en gasten van Simnia (Domburg) Waterwel (Aagtekerke), Eglantier (Oostkapelle), Tulpstraat (Koudekerke), Krekepad (Westkapelle) en Nieuw-Sandenburgh (Veere) uitkijken op een kleurenpracht in perken en terras-bakken. Het was voor het eerst dat Rotary Walcheren als club meedeed aan de succesvolle anti-polio-actie van Rotary. De opbrengst van onze actie wordt door de familie Gates verdrievoudigd.

 

Help jij ons gezinnen te voorzien van voeding?

Afbeelding met tekst, markt

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Ook in Nederland leven veel huishoudens helaas in armoede. Om deze mensen te ondersteunen verstrekt de Voedselbank wekelijks gratis voedselpakketten. Per week worden er in de Bevelanden zo’n 225 voedselpakketten uitgedeeld, voor ruim 625 mensen! Om de pakketten op een veilige manier te vervoeren hebben deze vrijwilligers een nieuwe koelbus nodig. Het VoordeBuurt Fonds steunt ons, maar daarmee zijn we er nog niet! Als Rotary slaan we de handen ineen met Inner Wheel, Junior Kamer, Lions, Kiwanis en Soroptomisten. Wij hebben met eigen acties samen al € 20.000 opgehaald. Via crowdfunding hopen we nog eens € 10.000 bij elkaar te krijgen. Hoe mooi is het dat we laten zien dat we samen iets doen tegen armoede en dat we naar elkaar omkijken en om elkaar geven? Help jij ons het streefbedrag van € 10.000 te behalen? Lees meer over het project en doneer via deze link.

 

Bloembollen End Polio Now voor Hospice De Cirkel

Afbeelding met buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Hospice De Cirkel Zwijndrechtse Waard heeft in Papendrecht een nieuwe vestiging geopend. Deze opening wordt van harte ondersteund door Garden Inspirations en Rotary Zwijndrecht e.o. Een hospice neemt een belangrijke plek in in de samenleving. Voor velen is het hospice een plek waar een laatste periode wordt doorgebracht. Die periode wordt zo fijn mogelijk ingericht waarbij familie en vrienden op bezoek kunnen komen. De uitbreiding van de vestiging in Papendrecht is een verrijking voor de samenleving en daarom schenkt Rotary bloemen voor het voorjaar. Dit jaar hebben de leden van Rotary Zwijndrecht besloten de ingekochte tulpenbollen te schenken aan de nieuwe vestiging van Hospice de Cirkel in Papendrecht. Leden van de Rotary en medewerkers van Garden Inspirations hebben gezorgd voor het planten van de bollen. We hopen hiermee een klein beetje bij te dragen aan het prettige uitzicht op de omgeving van het hospice voor de mensen die er verblijven.

 

RC Dordrecht gaf 250 kinderen een fijne Sinterklaas

Afbeelding met tekst, binnen, beddengoed, versierd

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Rotaryclub Dordrecht leverde 251 pakjes af tijdens hun jaarlijkse traditie; net zoals in de afgelopen jaren, had Rotaryclub Dordrecht Sinterklaas weer een handje geholpen. De jeugdcommissie had, samen met alle leden, cadeautjes verzameld voor jongeren van 0 tot 18 jaar. Dit jaar werden er dus maar liefst 251 cadeautjes verzameld, variërend van poppen, auto’s, spelletjes, knutselspullen en knuffels voor de allerkleinsten tot en met elektronica zoals koptelefoons en gadgets voor de wat oudere kinderen. Vanwege de enorme berg cadeautjes was ervoor gekozen om niet één maar twee goede doelen te verblijden. Op maandag 30 november werden de pakjes afgeleverd bij Yulius én Jeugdzorg/Enver. Yulius biedt hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen die door psychiatrische problematiek zijn vastgelopen in hun ontwikkeling. Jeugdzorg/Enver wil dat een kind veilig en kansrijk opgroeit en trots is op zichzelf en op wat hij of zij kan.

 

Heel RC Kinderdijk bakt voor eenzame Alblasserdammers

Afbeelding met taart, voedsel, dessert, donut

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Rotaryclub Kinderdijk heeft op 14 december 48 Alblasserdammers verrast door persoonlijk een heerlijk kerstpakket langs te brengen. Dit pakket was in goed gezelschap van een, door de Rotaryleden zelf gebakken, taart. Om in de feestmaand december stil te staan bij aandacht voor elkaar. De organisatie was een bijzondere samenwerking tussen ‘Stichting Welzijn Alblasserdam’ (SWA) en Rotaryclub Kinderdijk. Door de coronasituatie was de bekende Kerstsaam in Landvast dit jaar niet mogelijk en werd een alternatief gezocht, én gevonden. ‘Stichting Welzijn Alblasserdam’ maakt zich er sterk voor dat iedereen kan meedoen in de samenleving en organiseert hiertoe tal van activiteiten. Om bijvoorbeeld eenzame mensen uit hun isolement te halen, (overbelaste) mantelzorgers te ondersteunen of inwoners van Alblasserdam bij te staan met (financieel) advies en sociale zekerheid. In het kerstpakket zat ook een oproep (harten)wensen in te dienen bij het Wapen van Alblasserdam waar een speciale (olijf)boom voor is neergezet.

 

Succesvolle Oesteractie van RC Goes de Bevelanden

Afbeelding met tekst, persoon, groep, lijn

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

In een gezamenlijke actie met Innerwheel en Kiwanis heeft RC Goes de Bevelanden een oesteractie opgezet. Ondanks of, wellicht beter, dankzij corona was het resultaat van onze ‘thuisverkoop’ goed. In totaal werden aan 27 Rotaryclubs, 8 Innerwheelclus en 3 Kiwanisclubs meer dan 225 dozijn oesters verkocht. De opbrengst is bestemd voor de nieuwe Voedselbus van ‘Voedselbank de Bevelanden’. Op de foto zijn de leden drukdoende om de auto’s te laden. Met dank aan ons lid Bram Verwijs van het familiebedrijf Krijn Verwijs b.v. te Yerseke.

 

RC Dordrecht organiseert Santa on Tour

Afbeelding met buiten, persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

RC Dordrecht moest de organisatie van de jaarlijkse Santa Run helaas stopzetten vanwege de coronacrisis. Er werd een prachtig alternatief bedacht: Santa on Tour! Inwoners van Dordrecht konden via www.santaontour.nl een wens indienen voor zichzelf of voor iemand die wel een steuntje in de rug kon gebruiken. De wensen waren zeer divers en allemaal bijzonder: een 15-jarig meisje dat haar moeder wilde verrassen omdat ze heel erg ziek is geweest, een stadsgenoot die, na moeilijke jaren, aan het opkrabbelen is en een fiets nodig had, en een man die een Syrisch gezin een warm welkom wilde geven in Nederland. Verkleed als Santa's gingen we 12 december op pad om meer dan 80 Dordtenaren heel blij te maken. Hartverwarmend en dankbaar, zo voelde deze dag, die mede mogelijk werd gemaakt door alle gulle giften van sponsoren en donateurs.

 

Sprekerspool

sprekerspool-1

 

In de Sprekerspool vindt u vele deskundigen die een voordracht in de club willen verzorgen. Over tal van Rotary- onderwerpen vindt u daar een spreker. Maak er gebruik van! Voor de lijst klik hier. Heeft u een boeiend verhaal dat u wilt delen met andere Rotarians? Geeft u zich hier op!

 

Vlaggen, banners en roll-ups

vlaggen - kopie (2)

 

v.l.n.r. Beachflag, Rotary banner ‘Doing Good in the World’, Rotaryvlag wit, Rotaryvlag blauw, Roll-up ‘Rotary Doing Good’ (andere vlaggen en banners staan niet op de foto). Bestellen kan hier.

 

Deze nieuwsbrief is gestuurd aan alle Rotarians in RI District 1610, naar het persoonlijke e-mailadres, zoals opgenomen in de ledendatabase LeAd. De nieuwsbrief is vervaardigd door de District Media Commissie.

Aanleveren kopij over komende evenementen en voor de Nieuwsbrief
klik hier. kopij
Kopijsluiting: 1ste van de maand.