Regio Awards 2020

Inleiding

De opzet van de regio-awards is enigszins bijgesteld omdat voorheen slechts één project uit een regio voor een prijs in aanmerking kwam, terwijl tegelijk een veel minder project uit een andere regio ook een prijs kon krijgen. Het reglement bleek ook ingewikkeld en de tijd voor het beoordelen was (te) kort.

In deze versie zijn gelden beschikbaar voor alle regio’s, maar er worden circa zes projecten genomineerd, waarbij een genomineerde 50% kans heeft om in de prijzen te vallen. Voor hen is nu ook beter omschreven hoe zij publiciteit krijgen. De hoofdprijs is verhoogd tot 1500 Euro.

Doel
Het stimuleren van lokale/regionale projecten, gericht op maatschappelijke doelen, in district 1610. In deze projecten zetten clubleden zichzelf in enige vorm in. Samenwerking met andere organisaties (waaronder Interact/Rotaract) en vergroten van de zichtbaarheid van Rotary worden extra beloond. De prijzen zijn niet bedoeld voor projecten, gericht op alleen ‘fundraising’.

Het district beloont de drie beste projecten met een eerste prijs van 1500 Euro en een tweede en derde prijs van 1000 Euro. Daarnaast kan aan het beste project van een regio een premie van 500 Euro worden toegekend. Deze gelden zijn bedoeld als besteding voor een serviceproject. De prijsuitreiking vindt plaats op de Districtsconferentie van het jaar dat de projecten zijn ingediend.

Voorwaarden
Per club kan één project digitaal als word- of pdf-file worden ingediend bij de secretaris (secretaris@rotary-d1610.nl) vóór 15 februari 2020. De aanvraag is als print hooguit één pagina A4 groot en bevat een aantal vereiste gegevens *). Het project mag nog niet eerder met deze prijs zijn beloond en het project moet worden uitgevoerd in het lopende Rotaryjaar.

Eerste selectie
De kleine staf van Rotary district 1610 beoordeelt de projecten en kijkt of de gestelde doelen hiermee behaald kunnen worden. Brede inzet van clubleden, samenwerking met Interact en/of Rotaract en het betrekken van andere (maatschappelijke) organisaties worden als belangrijke items bij de beoordeling meegenomen. De projecten krijgen daarbij van elk staflid een waardering van maximaal 10 punten. In dit proces hebben stafleden die mogelijk betrokken zijn bij dit project, geen stem. Op basis van het hoogste gemiddeld aantal punten maakt de staf een eerste selectie van maximaal zes projecten (de genomineerden).

Vervolgacties
Aan de genomineerden wordt gevraagd om hun project samen te vatten in de vorm van drie foto’s met enkele regels ondersteunende tekst of een korte film van maximaal 1,5 minuut. Deze worden beoordeeld door twee onafhankelijke PR-deskundigen met de vraag welke projecten het meest bijdragen aan verspreiding van het gedachten goed van Rotary. Een project kan daarmee twee extra punten scoren. De presentaties van de genomineerde projecten worden getoond op de Assembly en geplaatst op de website van het district.

Beoordeling
De som van de punten die de projecten hebben gekregen bepaalt welk project op de eerste, tweede of derde plaats is geëindigd. In een regio zonder prijswinnaar krijgt het beste project een aanmoedigingspremie.

Jan Verhage, gouverneur 2019-2020
Rotary International, district 1610

*) Naam van het project, naam van de uitvoerende club(s)
Organisaties waarmee werd samengewerkt
Doel van het project en de doelgroep
Zichtbaarheid van het project
Het aantal actief betrokken leden