meepraten?

 

 

Het jaarlijkse clubbezoek van de Gouverneur kan door clubs ervaren worden als ‘een verplicht nummer’. Het Districtsteam realiseert zich dat en heeft een werkgroep ingesteld die zich gaat buigen over nut, noodzaak en inrichting van clubbezoeken. Wij zoeken daarvoor nog twee deelnemers die niet direct betrokken zijn bij het districtsteam.

Heb jij ideeën over het “clubbezoek” en wil je graag meepraten over dit onderwerp?

Geef je dan op voor deze werkgroep via secretaris@rotary-d1610.nl.