© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Vacatures Districtscommissie Vocational

Vacatures Districtscommissie Vocational

Vocational vormt het hart van Rotary: integriteit en dienstbaarheid aan de samenleving is de kern van Rotary. Maar veel clubs vinden het lastig om Vocational voldoende kwalitatieve aandacht te geven. Zij beperken zich tot beroepspraatjes, bedrijfsbezoeken en levensberichten. Maar Vocational omvat zoveel méér.

Denk aan : diepte-interviews, een Lagerhuisdebat, dilemmabesprekingen, beroepenvoorlichting, JobRotary, etc

De Districtscommissie Vocational kan (inkomend) clubvoorzitters, voorzitters en leden van Vocationalcommissies ondersteunen met informatie over wat er allemaal kan. Ze kan workshops houden op clubavonden of juist voor meerdere clubs of op een FRBC of Pets of overleg organiseren tussen Vocationalvoorzitters in een regio.

Daarvoor moet de districtscommissie worden uitgebreid met ten minste twee leden. De aldus uitgebreide commissie kan dan een actieplan opstellen. We zoeken Rotarians met – uiteraard – gevoel voor het belang van Vocational. Ervaring als lid van een clubcommissie Vocational is prettig maar niet noodzakelijk. Qua tijdsbeslag moet je denken aan 1 dagdeel per maand.

Maarten Steenbeek, voorzitter van de districtscommissie Vocational, is graag bereid nadere informatie te geven. Hij is te bereiken op 06 2225 8079 of via m.m.steenbeek@zeelandnet.nl.