© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Vacature Districtsredacteur Rotary Magazine D1610

Rotary Magazine

Het Rotary Magazine verschijnt 6x per jaar en wordt samengesteld en gemaakt door een redactie van onbezoldigde (districts)redacteuren onder leiding van de hoofdredacteur.

Districtsredacteur

Kandidaten voor de functie van districtsredacteur van het Rotary Magazine hebben bij voorkeur ruime ervaring in hun vakgebied en beschikken over een communicatieve- of journalistieke achtergrond en hebben club overschrijdende voelsprieten in district D1610 | Zuidwest-Nederland. 

De functie omvat o.a. de volgende taken:

  • De districtsredacteur verzorgt de aanlevering van berichten uit zijn of haar district D1610 aan de hoofdredacteur.
  • Woont de redactievergadering bij (6x per jaar) en denkt mee met onderwerpen voor het Rotary Magazine.
  • Schrijft teksten van artikelen voor het Rotary Magazine.
  • De districtsredacteur valt onder de verantwoordelijkheid van de Gouverneur van zijn of haar district. 

Voor uw reactie, of meer informatie over deze vacature, kunt u zich richten tot Petra Claessen, e-mailadres pmj.claessen@gmail.com