Internationale projecten

De Rotaryclubs De Bilt-Bilthoven, Meise-Bouchout in België, Marburg-Schloss in Duitsland en Macclesfield Castle in Engeland, organiseren bij toerbeurt iedere 2 jaar een internationaal Community Service project.

Straatkinderen in Ethiopië

Voor de periode juli 2011/juli 2013 wordt onder leiding van Rotaryclub Meise-Bouchout het project “Caprioolkinderen” gesteund.

Borko Foundation

Gecombineerd met ons lustrum in 2010 is voor de periode 2009/2011 een aantal fondswervende activiteiten georganiseerd, waarmee Borko Foundation kon worden ondersteund ter verwezenlijking van een gezondheidscentrum in Kofale, Ethiopië.

Tuberculosis Station for San-People in Namibia

Voor de periode 1 juli 2007 tot 1 juli 2009 is in Marburg gekozen voor het project Tuberculosis Station for San-People in Namibia. San-People staat voor Bushmen. Doelstelling is om hiervoor € 46.000 bijeen te brengen.

Tsumkwe is een gebied in Noordoost Namibië met ongeveer 250 inwoners. De bedoeling is een vrijwel volledig ingericht gebouw neer te zetten dat de ruimte biedt aan 16 TB-patiënten voor verzorging en behandeling. Dit TB-station zal samenwerken met een kleine bestaande kliniek in het nabijgelegen Mangetti Dune.

Samenwerking

Om dit doel te bereiken wordt door genoemde vier Europese Rotaryclubs nauw samengewerkt met de lokale Rotaryclub Otjiwarongo (District 9350).