© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

ANBI-gegevens

GEGEVENSVERSTREKKING  T.B.V.ANBI-STATUS HULPFONDS  ROTARY DEN HELDER-JULIANADORP

Naam:

Stichting Hulpfondsprojecten Rotary Den Helder-Julianadorp

Oprichtingsdatum:

23-november-1990

RSIN/Fiscaalnummer:

8167.88.534

Contactgegevens:

Dhr. T. van Ham
secretaris@rotarydhj.nl

Bestuurssamenstelling

Mevr. M. Schintz - Privée (voorzitter)
Dhr C.H. Vermeij (penningmeester)
Dhr. T. van Ham (secretaris)

Bankgegevens:

Stichting Hulpfond Rotary Den Helder-Julianadorp
Rabo: NL67RABO016188158


Doelstelling:

  1. Het ontwikkelen, uitwerken en verwezenlijken van projecten in en buiten Nederland ten behoeve van de minder bedeelden in de samenleving, een en ander in de ruimste zin des woords.
  2. Het verlenen van financiele en materiele steun aan dergelijke projecten

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  1. Het verzamelen van gelden door het organiseren van acties in de ruimste zin des woords, het werven van begunstigers en andere tot dit doel dienende middelen.
  2. Alle andere wettige middelen, welke aan het doel bevordelijk kunnen zijn.

Beleidsplan:
n.v.t. (jaarlijks worden op ad hoc-basis diverse activiteiten ontwikkeld )

Beloningsbeleid:
n.v.t. (onbezoldigde bestuursleden)

Uitgeoefende activiteiten:
Het verwerven van fondsen door allerhande acties en het verstrekken van financiële bijdragen  aan lokale en buitenlandse projecten die binnen de doelstelling vallen.

Financiële verantwoording:
De stichting heeft een gebroken boekjaar van 1 juli t.m. 30 juni.