© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Marcel Mirck onderscheiden als Paul Harris Fellow

Nieuwjaarsbijeenkomst Rotary Deventer

Toespraak Carla Kuipers, gouverneur

Toekenning PHF aan Marcel Mirck

RC Deventer, 6 januari 2015

Allereerst de allerbeste wensen voor 2015. Mede namens de organisatie van ons district 1560 wens ik u allen een voorspoedig en vooral gezond 2015.

Zo aan het begin van de tweede helft van het Rotaryjaar is het goed om nog eens stil te staan bij het feit dat wij lid zijn van een wereldwijde Rotaryorganisatie. “Rotary awareness” is het wereldwijde thema van deze maand januari. Rotary-awareness, besef van Rotary. Het besef dat wij al bijna 110 jaar een wereldwijde organisatie vormen van inmiddels 1,2 miljoen professionals die in 34.000 clubs dezelfde doelen dienen: dienstbaar zijn aan de maatschappij om ons heen en begrip creëren tussen mensen en volken over de hele wereld. Wij zijn de organisatie die dat bij uitstek kan, omdat wij in alle landen van de wereld Rotaryclubs hebben. Wij leggen hierdoor makkelijk contact en kunnen zo veel goede dingen doen.

Het besef van deze mogelijkheid om bij te dragen aan begrip en vrede in de wereld kan bij alle Rotaryclubs worden versterkt. Wij kunnen daadwerkelijk grenzen over gaan om onze droom te realiseren en de wereld een beetje beter te maken. Het is om deze reden dat de 7 Nederlandse gouverneurs in juli hebben besloten om internationale zaken nog meer aandacht te geven door per district een commissie international service te benoemen..

Ik ben heel blij dat oud-gouverneur Marianne Koebrugge inmiddels al een vliegende start gemaakt heeft door een aantal acties op te pakken waarmee internationale verhoudingen weer op de clubagenda’s komen. En dan niet alleen met de uitwisseling met de zusterclubs maar met structurele relaties in projecten of met anderszins bouwen aan een betere wereld samen met de 34.000 clubs in de wereld.

Tijdens ons Rotaryfestival op 13 en 14 februari zal dit onderwerp aandacht krijgen naast de tientallen andere inspirerende onderwerpen. Van vocational tot het ontdekken van je talent, van maquetteproject tot muziek, van leren klimmen tot cabaret, van laaggeletterdheidproject tot kunst. Het festival laat de veelzijdigheid van Rotary zien. Het festival is toegankelijk voor Rotarians, partners, kinderen, familie, buren en vrienden. Dus kom allen in grote getale.

Binnen Rotary bestaan ook zogenaamde ICC’s, intercountrycomité’s waarvan de leden zich gespecialiseerd hebben in contacten tussen bepaalde landen. Dus clubs die contact zoeken met een bepaald land kunnen een beroep doen op de expertise van de betreffende ICC. De eerste ICC is opgericht tussen de twee wereldoorlogen in en was tussen Duitsland en Frankrijk.

Er zijn honderden ICC’s over heel de wereld, bijvoorbeeld tussen Brazilië en Libanon, tussen Frankrijk en de Oekraïne, tussen Rusland en Amerika, tussen Nederland en Indonesië.

Er was er één tussen Nederland en Suriname. Deze ICC heeft zich per 1 januari 2015 opgeheven.

Vandaag heb ik een gesprek gehad met Bob van Dobbenburgh van RC Maarssen-Breukelen. Bob was samen met Jan Ommes de oprichter van deze ICC die ontstaan is uit de ICC Nederland-Indonesië. De aanleiding voor de oprichting in 2005 was een artikel in het blad “Zorg en Welzijn” over een mevrouw die de ervaringen met verzorgingshuizen in Suriname schetste. Bob was daardoor zo gegrepen dat hij met veel passie heeft gezorgd voor de oprichting van deze ICC. Zo zie je dat binnen Rotary een artikel in een blad al de aanleiding voor iets heel moois kan vormen.

De ICC heeft in de 10 jaar van haar bestaan veel projecten gedaan samen met de drie Rotaryclubs in Suriname, een groot aantal Rotaryclubs in Nederland en tal van maatschappelijke organisaties. Zo noem ik Waterprojecten in Palumeu, Abenaston, Kajapati, Langatabiki en Stoelmanseiland, Onderwijsprojecten, zoals het inzamelen van schoolmeubilair, tweetalig rekenonderwijs aan Surinaams en Marronkinderen, Opvangprojecten zoals voor kinderen van 0-5 jaar, opvang voor kinderen tussen de 16 en de 18 jaar en projecten op het terrein van gezondheidszorg, de niersteenvergruizer en de couveuses, de diabetesbus en de flying tandartsen

Bij al deze projecten leverde de ICC, advies, menskracht, contacten en financiële bijdragen.

De ICC had in haar hoogtijdagen tussen de 30 en de 35 leden van clubs uit heel Nederland die allemaal hun tijd en energie staken in één of meerdere van deze projecten.

De voorzitter van deze commissie is Marcel Mirck.

Marcel, voor jouw bijdrage aan een groot aantal van deze projecten, voor jouw rol als voorzitter van deze ICC gedurende een reeks van jaren en voor de wijze waarop jij met deze ICC nu de steven hebt gewend wil het district jou mede namens mijn 6 collega gouverneurs graag een PHF uitreiken.