Rotary Administratie Nederland

Rotary is letterlijk grenzeloos: ons internationale netwerk bestaat uit 545 districten verdeeld over meer dan 200 landen. Elke club is autonoom, de gouverneur adviseert en motiveert de clubs in zijn district. In de jaren vijftig besloten de gouverneurs van de zeven Nederlandse districten om op bepaalde gebieden zoals ledenadministratie meer samen te werken, zonder daarbij hun eigen verantwoordelijkheid voor het district in te perken. Voor deze samenwerking werd de stichting Rotary Administratie Nederland (RAN) in het leven geroepen.

Nog altijd is het doel van de RAN niet om een nationaal verband tussen de districten te leggen, de wel eens gehoorde term ‘Rotary Nederland’ bestaat dan ook niet. Het doel van de RAN, een zelfstandige stichting, is om bepaalde activiteiten gezamenlijk op te pakken uit efficiency- en kostenoverwegingen, om kennis en ervaring te delen en het voordeel van synergie te benutten.

Bing Go (RC Veenendaal) is sinds 2014 voorzitter van het RAN-bestuur dat uit vijf bestuursleden bestaat. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille en besteedt enkele uren tot een dag per week aan activiteiten voor de RAN. Bing: ‘De bestuursleden voeren deze werkzaamheden vrijwillig uit naast hun eigen werk. Elk bestuurslid is deskundig op het vakgebied dat zijn portefeuille bestrijkt.’ Het bestuur komt zo’n acht tot twaalf keer per jaar bij elkaar op de vergaderlocatie van ons secretariaat in Gorinchem, soms wordt er via Skype overlegd.

Hoe je een bestuurslid van de RAN wordt? ‘Doorgaans bevelen de gouverneurs een geschikte Rotarian voor het bestuur aan’, aldus Bing. ‘Het zijn vaak leden die eerder een districtsfunctie hebben gehad, bij het stafberaad hebben gezeten. In een enkel geval wordt er geworven, dan publiceren we de vacature bijvoorbeeld op rotary.nl.’ Wie meer over bepaalde activiteiten van het RAN wil weten, neemt contact op met het secretariaat of met het betreffende RAN-bestuurslid.


BING GO

Voorzitter (RC VEENENDAAL)

RAN-taken o.m.: communicatie met Gouverneursberaad, de Raad van Gouverneurs, voorzitten RAN-bestuur en ondersteuning landelijke verzekeringen.

KLAAS MIEDEMA

Secretaris (RC MONNIKENDAM)

RAN-taken o.m. Secretaris zaken, procedures en toezicht, 

STEFAN VAN KESSEL

Penningmeester (RC OSS_MAASLAND)

RAN-taken o.m.: Financien, verzekeringen, contracten, pand Amstel266 en CANTRIJN

JACQUES MEIJERS

PR & Communicatie (RC SLIEDRECHT EO)

RAN-taken o.m.: Rotary Magazine,Publicaties,  landelijke pr-campagne Rotary Helpt.

TJAY TJIOOK

Kennismanagement & ICT (RC AMSTERDAMNIEUWENDAM)

RAN-taken o.m.: IT software-ondersteuning, ontwikkeling en hosting website, LeAd en app (toezicht op IT-bureau), AVG, ontwikkelen digitale Rotary-bibliotheek.


WIE CONTROLEERT WIE

De RAN voert het beleid van de gouverneurs in samenspraak uit en overlegt twee keer per jaar met het controlerend orgaan: de Raad van Gouverneurs. De zittende gouverneurs bepalen met elkaar wie zitting heeft in deze Raad, doorgaans een delegatie van hen. In februari wordt de begroting van de RAN aan de Raad gepresenteerd, in oktober volgt het jaarverslag. In de praktijk betekent deze werkwijze dat de gouverneurs in februari de begroting van de RAN goedkeuren waarin de plannen staan waarmee de RAN vanaf juli, in het nieuwe Rotaryjaar, met de nieuwe club

Jaarekening en verantwoording

De jaarrekening van 2018-2019 vind je hier:

https://www.rotary.nl/leden/nieuws/jaarrekening-2018-19.pdf/