© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Lef om te leren

Lef om te leren

Onze club is volop in beweging. Tradities veranderen of vervagen en er komen nieuwe dingen voor in de plaats. Dit is goed, want het houdt de club bij de tijd. Maar bij afscheid nemen van zaken komt ook rouw om de hoek kijken. Om een proces van verandering aan te gaan, is lef nodig.

Wat past bij onze club? En wat past bij deze tijd? Uitvoerig is met alle leden over deze vragen gesproken en de meningen waren, hoe kan het ook anders, heel divers. Maar over een ding was eenieder het eens. Meer dynamiek in onze club is gewenst. Het is nodig ruimte te bieden aan nieuwe ideeën om de club ook in de toekomst aantrekkelijk te houden voor onze huidige en potentiële nieuwe leden. We zijn samen op zoek naar wat hier bij past.

Vanuit mijn classificatie onderwijs is voldoende evidentie beschikbaar die zegt dat voor een veilig en uitdagend leerklimaat sprake moet zijn van onderling vertrouwen en gedeelde doelen. Waar gaan en staan we als club eigenlijk voor? Een helder jaarplan helpt daarbij. Daarbij moeten individuen gestimuleerd worden er net iets meer uit te halen. Hier spreken we elkaar op aan. In onze nieuwe clubstructuur is ieder lid medeverantwoordelijk voor invulling van vocational service, het programma, community service en youth service. En natuurlijk blijven we naar elkaar en onze omgeving omkijken. Ook hier doen we het samen.

Het komende bestuursjaar is best spannend. We gaan een aantal gebaande paden verlaten en slaan nieuwe wegen in. Er komt meer afwisseling in de bijeenkomsten, zowel qua inhoud als qua tijdstip en locatie. Maar leidt dit ook tot de gewenste effecten? Hoe werven we leuke en goede nieuwe leden? En hoe nemen we op een goede manier afscheid van elkaar?

Komend jaar wordt dan ook een jaar om te leren. We komen gaandeweg achter wat werkt en wat niet. De bestemming staat daarbij vast: een actieve, dynamische club, met actieve leden en passend bij onze zes mooie kernwaarden.

Onderweg zullen we ook fouten maken. Dat moeten we zelfs stimuleren. Daar worden we immers beter van. We proberen dingen uit en passen ze weer aan. Het enige dat ik van ieder vraag, is een beetje vertrouwen, een beetje geduld en een boel lef. Lef om te leren!

Jeroen Sanders

Voorzitter