© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Verbanden leggen

Verbanden leggen

We hebben een jaar achter de rug om nooit te vergeten. De confrontatie met het Covid-19 virus noopte ons het persoonlijk contact te beperken tot bellen, appen en zoomen. Club-bijeenkomsten, commissievergaderingen, projecten in kleinere groepen konden niet, of uitsluitend in digitale vorm, doorgang vinden. Daarbij kwam nog dat een aanzienlijk aantal oudere leden de club heeft verlaten, wel met behoud van een onderlinge band in hun ‘Club 2020’.

Het vertrouwen, het geduld en het lef om te leren, door onze voorgaande voorzitter Jeroen Sanders zo vurig bepleit, zijn flink op de proef gesteld. Nieuwe wegen, met name wat betreft de afwisseling in de bijeenkomsten, zijn mede door het uitblijven van fysiek contact geen gebaande paden geworden. Een aantal leden, zo is ons gebleken, voelt gaandeweg een afname in hun betrokkenheid.

Mogen we desondanks trots zijn op de veerkracht die een groot deel van ons de afgelopen 12 maanden heeft getoond? De actie voor het Inloophuis, de digitale beroepenvoorlichting, de installatie van twee nieuwe leden, geven moed om samen verder te gaan.

Hierbij willen wij benadrukken dat we vooral weer verbinding willen zoeken.

Open en eerlijk communiceren. Elkaar zien. Zoeken naar wat ons verbindt. Zowel binnen de eigen club als met anderen. Lokaal, regionaal en (inter)nationaal.

Eerst en vooral de onderlinge band, de betrokkenheid bij elkaar binnen de club.

Om dit te verwezenlijken gaan we terug naar meer regelmaat in de bijeenkomsten, waarbij we een uitdrukkelijk beroep doen op de leden om hier aan deel te nemen. Graag willen we daarbij de club geleidelijk uitbreiden, in een streven naar uiteindelijk 45 leden.

Daarnaast denken we aan andere activiteiten, op andere tijdstippen, in wisselende samenstelling om gezamenlijk iets te ondernemen, en de onderlinge band te versterken.

Zeker willen we ook denken aan een goede band met de ‘Club 2020’. Het moet mogelijk zijn om in goede verstandhouding tweemaal per jaar iets gezamenlijks te organiseren.

De band met onze buitenlandse partner-clubs heeft onder de omstandigheden geleden, en is wellicht ook toe aan een herijking. Serieus willen we denken over een meer aan de huidige tijdsgeest tegemoetkomende relatie met onze internationale contacten.

Verbinding willen we leggen met maatschappelijke organisaties die ons duidelijk kunnen maken waar de noden liggen in de samenleving. Dit om het begrip ‘Community Service’ op een relevante wijze inhoud te geven.

In onze regio zijn er meer Rotary clubs, en ook andere service-clubs actief. Met hen willen we een intensiever contact om ideeën uit te wisselen, elkaar te stimuleren en wie weet de handen ineen te slaan om tot grotere projecten te komen.

Met een actieve bijdrage van al onze leden en dankzij dit netwerk kunnen we veel betekenen. In eerste instantie in onze eigen regio. En wellicht ook daarbuiten. Verbinding is daarbij een sleutelwoord. Een aankomend Districts-Gouverneur in ons midden moet een stimulans zijn om ook in groter verband te gaan denken.

Voor het eerst in haar geschiedenis heeft Rotary Club Doetinchem een duovoorzitterschap. Met twee voorzitters die beiden van het verbanden leggen en verbinden zijn. De komende twee bestuurs-jaren hopen we via allerlei activiteiten de onderlinge contacten te versterken, mooie acties te realiseren en verder te groeien naar een toekomstbestendige club.

Tot slot: alles staat of valt bij onderlinge betrokkenheid, en een saamhorigheidsgevoel. De band die wij onderling gaan aanhalen zal ons het vertrouwen en de lef geven om, waar nodig met geduld, ons enthousiasme uit te dragen in de contacten met onze vrienden, maatschappelijke partners en hen die onze ondersteuning zo goed kunnen gebruiken.

Wij gaan het met zijn tweeën doen! Doen jullie mee?

Frank Jansen - Günter Giesen

Duovoorzitters