jaarplan clubjaar 2019-2020

Inleiding:
Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van “ Samen Gewoon Doen” 
Het jaarplan 19/20 wil continuïteit bieden op de vele onderwerpen en onderdelen,  waar onze club het goed doet  en anderzijds de ambitie uitstralen om te moderniseren in een snel veranderende wereld, en om ons meer naar buiten te richten conform het motto: “Rotary connects the world.”
Vanzelfsprekend ontlenen we onze inspiratie voor maatschappelijk handelen aan de kernwaarden van Rotary ( integriteit, diversiteit, service, leiderschap en vriendschap), die ook omschreven worden in de vijf Avenues of Service  en in de lijfspreuk van Rotary “Service above Self.”

C:\Users\Eigenaar\Pictures\1 foto's voor website D 1610\logo 2019-2020\logo 2019 -2020 (1).jpg

Het jaarthema Rotary International 2019/2020

Jaarthema van Rotary president Mark Maloney luidt:

“ROTARY CONNECTS THE WORLD.”

Met dit thema roept president Mark Maloney ons op om contacten te leggen met nieuwe personen en stakeholders, zowel lokaal, landelijk als internationaal. Dit is nodig om de stagnerende groei van het aantal leden en clubs te doorbreken en om als club krachtig overeind te blijven. Tijd dus voor cultuurverandering door te zoeken naar nieuwe wegen in de vorm van bv flexibele lidmaatschappen en contacten leggen met jonge professionals.  

Prioriteiten van Rotary International en de Rotary Foundation zijn: 

1 Verhoog onze impact op de maatschappij en creëer blijvende verandering; 
2 Vergroot ons bereik
3 Verhoog de deelname van ieder individueel lid
4 Versnel ons aanpassingsvermogen in de snel veranderende wereld. 

Het jaarthema Rotary Internationaal impliceert ook oog hebben voor gebeurtenissen en misstanden in de wereld. Zonder de pretentie te hebben alles op de kunnen lossen roept de president ons op om de blik naar buiten te richten.

 

Jaarthema Rotaryclub Dordrecht

Mijn jaarthema voor 2019/2010 luidt:

“LATEN WE ER SAMEN IETS MOOIS VAN MAKEN.”

-

Door aandacht en interesse te hebben voor elkaar en voor onze omgeving.

-

Door samen mooie projecten tot stand te brengen.

-

Door gericht mooie initiatieven te steunen.

-

Daarnaast dient ieder lid van onze club zich bewust te zijn van - en zich te gedragen naar - de kernwaarden binnen onze club: De 3 B’s.


BETROKKEN
De kernwaarde vraagt om een gevoel van verbondenheid met en gerichtheid op Rotary en maatschappij. Betrokkenheid laat je concreet merken door aanwezigheid en initiatief. 

BESCHIKBAAR
Betrokkenheid maakt dat vragen vanuit Rotary of maatschappij hoog op je prioriteitenlijst komen en dat je hier tijd voor vrij maakt.

BETROUWBAAR
Beloven wat je doet en doen wat je belooft.


Specifieke Aandachtspunten voor het clubjaar:

-

Lokale en internationale projecten.

-

Rotary zichtbaar en bekender  maken in de omgeving.

-

Invoering van de Wensboom (mondelinge toelichting volgt).

-

Aandacht voor de werving en instroom van nieuwe leden. Liefst ook meer vrouwen, meer diversiteit  (alle leden denken na over mogelijke nieuwe leden).

-

Op peil houden van de huidige goede attendance.

-

Aandacht voor en goede begeleiding van de nieuwste leden met als doel dat zij zich snel thuis voelen binnen de club.

-

Continueren van de goede sfeer binnen de club.

-

Elkaar op een andere manier leren kennen door invoering 4 minutenpraatje bij elke bijeenkomst.

 

Vera Lansink
Voorzitter Rotaryclub Dordrecht 2019/2020