Agnes Breddels als nieuwe voorzitter

 

Op maandag 2 juli 2018 heeft het voorzittersduo Ton Wintels en Arnold van Eekhout de voorzittersketen overgedragen aan Agnes Breddels. Hiermee werd een jaar van Samen één afgesloten.

Samen één gaat uit van een eigen identiteit, waarbij gekozen wordt voor een wederzijdse afhankelijkheid.. De eigenheid als basis om voor de onderlinge verbinding te kiezen en daarmee als club het verschil in de samenleving te maken.

 

Het bestuur verwelkomde Agnes Breddels niet alleen met het omhangen van de bestuursketen, maar ook met een bijzonder cadeau vervaardigd door lid Thierry Veltman. Geïnspireerd door de haast en drukte van de dag heeft hij een viervlak (tetraëder) ontworpen die uit twee delen bestaat die naadloos op elkaar passen. Iedere zijde van de piramide draagt een naam uit de Griekse mythologie: Chronos (dimensie tijd), Hermus (juiste informatie), Kairos (het moment) en Pleroma (manifestatie). Alles met het doel inzicht te geven dat we geen slaven van de klok moeten zijn, maar dat we mogen leven bij het moment van informatie en manifestatie.

 

Het Rotary thema voor het nieuwe bestuursjaar is ‘Be the inspiration’ en voor Johan de Witt Ter Merwe heeft Agnes samen met het bestuur gekozen voor het motto: ‘Johan de Witt Ter Merwe uit de kunst’.

De locatie, het restaurant van het Dordts museum, Art & Dining geeft inspiratie aan dit thema en in het nieuwe bestuursjaar worden de leden gevraagd om tijdens het vijfminutenpraatje te vertellen over een kunstwerk dat hun hart raakt en vooral waarom. De opzet is om deze teksten te bundelen in een boekje aan het einde van het jaar.

 

Peter Schoon, directeur van het Dordts Museum inspireert de leden met een verhaal over Ferdinand Bol en het schilderij dat hem raakt, het portret van Wigbold Slichter en Elisabeth Spiegel als Paris en Venus. Een schilderij met vele lagen en inzichten. Zoals Peter Schoon aangeeft en hem aanspreekt: Nooit werd dit toenmalig populaire verhaal, waarin Venus door herder Paris wordt gekozen als de mooiste van drie godinnen zo intiem uitgebeeld. En zo gewaagd! Dit doet vermoeden dat de opdrachtgevers vrijzinnig waren. Of toch niet?

 

”Rotary Club JohandeWittTerMerwe verwelkomt – op uitnodiging – graag nieuwe leden en nodigt ook Rotarians van andere Rotary Clubs graag uit om haar vergaderavonden (iedere maandagavond van 18.00 – 20.00 uur bij te wonen”.

Laten we elkaar inspireren op elk niveau!

Een club die uit de kunst is!