© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer Job Rotary

Disclaimer

Rotary Elst-Overbetuwe, hierna te noemen “REO”, wijst u als “Bezoeker” nadrukkelijk op het volgende:

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Met het bezoeken van websites die openbaar worden gemaakt via de extensie www.rotary.nl alsmede  gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden.

De gegevens op deze website en de op de Rotaryportal aanwezige- of via de Rotaryportal benaderbare informatie zijn te beschouwen als algemene informatie. Op geen enkele wijzen en in geen vorm kunnen door Bezoeker aanspraken of rechten aan deze informatie worden ontleend. Gebruik van op de Rotaryportal of op deze website aanwezige informatie geschiedt volledig voor eigen risico . REO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van het gebruik van de informatie van de Rotaryportal of de website door Bezoeker noch voor enigerlei schade die ontstaat -door bezoek van de Rotaryportal- aan door Bezoeker gebruikte data, ICT-systemen en/of hardware. Ook aanvaardt REO geen aansprakelijkheid voor (het gebruik van) de inhoud van webpagina’s die u via deze website of Rotaryportal kunt bereiken

REO streeft ernaar bij het openbaar maken van informatie via de Rotaryportal, rechten van derden te respecteren. Dienaangaande behoudt REO zich eenzijdig het recht voor om Informatie van de Rotaryportal te verwijderen en/of aan te passen (notice & take down) zonder aansprakelijk te zijn voor daardoor ontstane schade

Tenzij expliciet anders vermeld, schriftelijk is overeengekomen, dan wel voortvloeit uit geldende en toepasselijke wet- en regelgeving, is het Bezoeker niet toegestaan de Rotaryportal en/of de daarop aanwezige informatie en/of onderliggende software openbaar te maken of te verveelvoudigen. Indien wel toestemming is verleend of anderszins openbaarmaking en/of verveelvoudiging legaal kan plaatsvinden, dient Bezoeker te allen tijde bronvermelding, beschermingsmaatregelen en copyrighttekens © te respecteren. REO behoudt zich tegenover Bezoeker het recht voor om verleende toestemming te beëindigen alsmede rechtsmaatregelen te (laten) treffen op basis van door haar geconstateerde inbreuk op rechten.

REO behoudt zich eenzijdig het recht voor om in het geval van onrechtmatig gebruik door een Bezoeker van de Rotaryportal en/of gebruik van de Rotaryportal van een Bezoeker dat naar inzicht van RAN de goede naam van Rotary schaadt, eerder verleende toestemming tot het benaderen van de Rotaryportal deels of volledig te beëindigen en daartoe technische maatregelen te treffen.