EMMENPLUS: THE FUTURE OF THE PAST

cpr-emmen-plus

Er valt iets voor te zeggen: Rotaryclubs moeten hun 70-plussers stimuleren om lid te worden van een club van past-Rotarians, teneinde beide organisaties te verjongen...

 

Het is droevig gesteld met het elitaire imago van Rotary, als de uitbater van ons Rotaryetablissement ons de deur wijst ten gunste van een damclub… Gelukkig konden wij uitwijken naar hotel Van der Valk Emmen, waar ons verhemelte werd gestreeld door een perfect rosé uitgeserveerde hertenbiefstuk, besproeid met een bijpassende wijn, die door Ton persoonlijk was uitgezocht ter gelegenheid van zijn verjaardag...

Drie leden van de club van past-Rotarians EmmenPlus – oud-leden van onze Rotaryclub – Roel Pepping, Bert de Grijs en Jan Folders, bezochten onze club voor een gesprek over de toekomst van past-Rotary in Emmen.

 

CLUBS VAN PAST-ROTARIANS

De federatie van clubs van past-Rotarians bestaat inmiddels 40 jaar (opgericht in 1975) en telt 121 clubs in Nederland. In 2012 hebben de 7 districten van Rotary Nederland en de federatie van clubs van past-Rotarians in een convenant afgesproken meer werk te maken van een doorstroom van oudere Rotarians naar clubs van past-Rotarians – ter verjonging van beide organisaties.

De club van past-Rotarians EmmenPlus werd opgericht in 1989. Dat ging voor onze Rotaryclub gepaard met een dramatische uitstroom van maar liefst twaalf leden tegelijk:

 

Het gevoel van gemis zat waarschijnlijk vooral in het plots ontbreken van een waardevolle groep jong-bejaarden…

 

MOET HET ROER OM?

EmmenPlus – ooit 35 leden tellend – heeft nu 19 leden met een gemiddelde leeftijd van 79 jaar.

Roel Pepping, de huidige voorzitter van EmmenPlus, vertelt dat zijn club van mening is dat vanwege de te geringe doorstroom van Rotarians naar EmmenPlus er gelegenheid geboden moet worden aan niet-Rotarians om ook lid te worden. Dat idee druist in tegen de statuten van de federatie, en werd hen op de recente federatiedag dan ook niet bepaald in dank afgenomen… Het kan zelfs leiden tot losmaking van EmmenPlus van de federatie.

 

Opmerking: Waarom kan dit in Engeland wel, en in Nederland niet…?

 

  

EmmenPlus op de federatiedag van clubs van past-Rotarians in Utrecht

 

Bert de Grijs, de inkomend voorzitter van EmmenPlus, betoogt dat Past Rotarians durven te denken vanuit het alternatief, maar zijn tegen de onverschilligheid: het laat ons niet onverschillig of er nieuwe leden van de drie Emmer Rotaryclubs naar EmmenPlus komen!’

 

"Wij, past-Rotarians, leven in de schaduw van de Rotaryclubs.
Kennen Rotarians hun eigen schaduw?"

 

Jan Folders, de clubofficier (een functie die zó veelzijdig is, dat hij nog jaren denkt nodig te hebben om alle aspecten ervan te doorgronden), wijst erop dat EmmenPlus geen toekomst meer ziet binnen de federatie van clubs van past-Rotarians. Er is een profiel gemaakt van een nieuwe club, die met name mensen van tussen 70 tot 80 jaar wil aantrekken. Ze zijn zelf mans genoeg om de ballotage van nieuwe leden netjes uit te voeren. Daar hebben ze Rotary niet voor nodig…

Onno te Nuyl wil zich sterk maken bij Rotary International om de past-Rotarians volwaardige leden van de ‘Family of Rotary’ te laten worden.

 

AANMELDEN

Moderne 70-plussers googelen ook wel eens, en verwachten dus online van hun belangstelling voor het lidmaatschap blijk te kunnen geven. Maar kunnen zij die vaardigheden ook kwijt bij EmmenPlus?