BESTUUR EN COMMISSIES 2018-2019

actie-visie

 

BESTUUR

 

voorzitter: Carmen Hoogeveen    

 

Jos Schomaker

inkomend voorzitter

Wytse Bouma

oud-voorzitter

Rianne Elzing

secretaris

Theo Hans vd Iest

inkomend secretaris

Alexander Bouman

penningmeester

 

SPEERPUNT 1: DE CLUB VERSTERKEN

 

COMMISSIE LEDENBELEID

 

"Deze commissie houdt zich bezig met de ledenwerving, het begeleiden van nieuwe leden en draagt ook zorg voor ledenbehoud…"

 

voorzitter

leden

Frank de Jong

Onno te Nuyl, Ernst Rosenbaum, Alya Assen, Piet Wigboldus en Gerard Siebum

 

MENTOREN (BEGELEIDING NIEUWE LEDEN)

 

 

Jan Hulsegge

Frank de Jong

Ine Taffijn

 

COMMISSIE CLUBZAKEN

 

"Verzorgt alle activiteiten die nodig zijn voor een goed lopende vereniging, zoals het organiseren van de wekelijkse bijeenkomsten, het programma, attendance bewaken, fellowship bevorderen, enz."

 

voorzitter:

provoost-geweldiger:

Jos Schomaker

Ben Nederhoed (De vertaling "commissaris van orde" voor de Angelsaksische functieomschrijving "sergeant-at-arms" dient te worden afgekeurd als te slap. Al in de tijd van de Republiek der Verenigde Nederlanden was er een krachtiger goed-Nederlandse term voor…)

commissie ontvangst

Onno te Nuyl en Wim Oosting

 

PROGRAMMACOMMISSIE

 

voorzitter

leden

Kees van Duyn

Jan Luppes, Eddy Heuzeveldt, Wytse Bouma en Heidy Postma

 

COMMISSIE AVONDJES-VAN-ZES (FIRESIDES)

 

voorzitter

lid

Roelof Neutel

Chris Nannen

 

FELLOWSHIPCOMMISSIE

 

voorzitter

leden

Theo Hans van der Iest

Rob Zaal, Alexander Bouman, Eugene Snijdewind, Inus Haaskens, Chris Nannen en
Sonja van Beveren

 

MUZIEKCOMMISSIE

 

voorzitter

leden

Wim Oosting

Ernst Rosenbaum, Theo Hans van der Iest en Jan Luppes

 

SPEERPUNT 2: VERGROOT HUMANITAIRE HULP

 

COMMISSIE SERVICEPROJECTEN/COMMUNITYSERVICE

 

"Verzorgt de planning en uitvoering van educatieve, humanitaire en vocational projecten die ten goede komen aan de lokale gemeenschap en aan andere landen."

 

voorzitter

leden

Willem van der Hoek

Johan Hamminga en Lammert Klaren (namens de stichting cs), Alya Assen, Roelof Kleve, Patty Ament, Menso Rappoldt (AZC en vocational aspecten), Coen van Meerten (international aspecten) en Rianne Elzing (KIVA)

Deze commissie is formeel ondergeschikt aan de Stchting Communityservice Rotaryclub Emmen:

Johan Hamminga
(voorzitter)

Lammert Klaren
(secretaris)

Marloes Levelink
(penningmeester)

 

FUNDRAISINGCOMMISSIE

 

 

voorzitter:

Jan Luppes

leden:

Johan Hamminga

Willem vd Hoek (wijnactie)

 

KERSTBOOMCOMMISSIE

 

Liaison bij de nog te benoemen gezamenlijke projectcommissie van de drie Emmer clubs.

 

voorzitter

leden

Jan Hulsegge

Sonja van Beveren

 

ROTARY FOUNDATIONCOMMISSIE

 

"Deze commissie maakt plannen en voert activiteiten uit om de Rotary Foundation te steunen met financiële bijdragen (fundraising) en door deelname van de club aan Foundationprogramma’s."

 

ROFO-commissaris

leden

Johan Hamminga

geen

Voor velen is The Rotary Foundation net zo'n vaag begrip als vocational service, ondanks het feit dat TRF één van de grootste NGO's ter wereld is, met een jaarlijkse begroting van 320 miljoen US$, wereldwijd besteed aan humanitaire projecten.

Wat kan een club met de Foundation?

1 doneren (streefbedrag: 100 US$ per Rotarian per jaar – kan ook mede m.b.v. fondswerving) en meedoen aan TRF-projecten (poliotulpactie)

2 geld terughalen voor eigen projecten in de vorm van districtgrants, global grants, packaged grants en grants voor VTT's (vocational training teams)

Door uitsluitend te focussen op lokale projecten laten we veel geld liggen!

 

SPEERPUNT 3: MAAK ROTARY ZICHTBAAR

 

COMMISSIE PR & COMMUNICATIE

 

"Heeft tot taak buitenstaanders te informeren over Rotary in het algemeen en om de clubprojecten en clubactiviteiten naar buiten te promoten."

 

  

webmaster

PR-commissaris/fotograaf

Koos Schoe

Jan Hulsegge

 

LEGACYCOMMISSIES

 

COMMISSIE VOCATIONAL SERVICE

 

voorzitter

leden

Menso Rappoldt

Willem Prins, Jan Hulsegge, Gerard Welling en Petra Dethmers

Bij het plaatje: de oud-Egyptische hiëroglief "Het oog van Ra", ook wel "Het oog van Horus", symboliseert enerzijds met het alziende oog mooi de vocational servicetaak als integriteitswaakhond van de club (4-waytest). Anderzijds, omdat van dit oude symbool de "R/" (van "Recipe") is afgeleid die artsen eeuwenlang gedachteloos boven handgeschreven recepten kalkten, die apothekers vervolgens trouwhartig probeerden te ontcijferen, vormt het ook een aardige verbinding met de diversiteit aan beroepen , beroepsvaardigheden en kennisnetwerken, die Rotary en deze avenue kenmerken. Een diversiteit die wordt aangeboord bij prozaïscher vocational activiteiten als beroepspraatjes, bedrijfsbezoeken, RYLA, JobRotary en vocational training teams.

 

COMMISSIE INTERNATIONAL SERVICE

 

voorzitter

leden

Coen van Meerten

Ton Duivenvoorden en Petra Dethmers

 

COMMISSIE JEUGDZAKEN/RYLA

 

    

voorzitter

leden

Kees van Duyn (CJC)

Sonja van Beveren, Ine Taffijn, Patty Ament en Heidy Postma

 

COMMISSIE INTERNE COMMUNICATIE (WEEKBERICHTEN)

 

 

voorzitter

vice-voorzitter

scribenten

Bas Span

Roelof Neutel

Patty Ament, Alya Assen, Bernard Nederhoed, Chris Nannen, Coen van Meerten, Eddy Heuzeveldt, Ernst Rosenbaum, Eugene Snijdewind, Gerard Welling, Gerard Siebum, Heidy Postma, Ine Taffijn, Inus Haasken, Jan Luppes, Jan Hulsegge, Johan Hamminga, Kees van Duyn, Koos Schoe, Lammert Klaren, Menso Rappoldt, Onno te Nuyl, Petra Dethmers, Piet Wigboldus, Rob Zaal, Roelof Kleve, Roelof Neutel, Sonja van Beveren, Ton Duivenvoorden, Willem Prins, Willem van der Hoek en Wim Oosting

"Maak bij de communicatie een onderscheid tussen programma-aankondiging en archieffunctie. Zorg dat de leden goed op de hoogte worden gehouden over de activiteiten van de club. Zorg voor een communicatie die hen enthousiasmeert mee te doen. Wordt in de communicatie ook aansluiting gezocht met de sociale media die vooral de jongere leden vooral gebruiken? Waarom geen berichtje via Facebook of WhatsApp over een interessante spreker of belangrijke gezamenlijke activiteit? Steeds meer Rotarians zitten op LinkedIn. Maak er gebruik van. Mocht je het gebruik van je clubwebsite willen stimuleren, verstrek dan (naast de korte samenvatting) een link naar je website in plaats van een volledig verslag per e-mail."

- uit het Rotaryhandboek voor clubbestuurders 2016-2017