BESTUUR EN COMMISSIES 2017-2018

VISIE-ACTIE

 

BESTUUR

 

voorzitter: Wytse Bouma    

Carmen Hoogeveen

inkomend voorzitter

Ernst Rosenbaum

oud-voorzitter

Rianne Elzing

secretaris

Frank de Jong

2e secretaris

Marloes Levelink

penningmeester

 

SPEERPUNT 1: DE CLUB VERSTERKEN

 

COMMISSIE LEDENBELEID

 

"Deze commissie houdt zich bezig met de ledenwerving, het begeleiden van nieuwe leden en draagt ook zorg voor ledenbehoud…"

 

voorzitter

leden

Frank de Jong

Onno te Nuyl, Ernst Rosenbaum, Alya Assen en Piet Wigboldus

 

COMMISSIE CLUBZAKEN

 

"Verzorgt alle activiteiten die nodig zijn voor een goed lopende vereniging, zoals het organiseren van de wekelijkse bijeenkomsten, het programma, attendance bewaken, fellowship bevorderen, enz."

 

voorzitter:

provoost-geweldiger:

Carmen Hoogeveen

Ben Nederhoed (De vertaling "commissaris van orde" voor de Angelsaksische functieomschrijving "sergeant-at-arms" dient te worden afgekeurd als te slap. Al in de tijd van de Republiek der Verenigde Nederlanden was er een krachtiger goed-Nederlandse term voor…)

commissie ontvangst

Onno te Nuyl en Wim Oosting

 

PROGRAMMACOMMISSIE

 

voorzitter

leden

Eddie Heuzeveldt

Jan Luppes, Willem van der Hoek, Kees van Duyn, Grietje Stellinga

 

COMMISSIE AVONDJES-VAN-ZES (FIRESIDES)

 

voorzitter

lid

Roelof Neutel

Chris Nannen

 

FELLOWSHIPCOMMISSIE

 

voorzitter

leden

Theo Hans van der Iest

Gerard Siebum, Ivette Folkers, Rob Zaal, Mijndert van Duijne, Alexander Bouman,
Eugene Snijdewindt, Inus Haaskens, Chris Nannen

 

SPEERPUNT 2: VERGROOT HUMANITAIRE HULP

 

COMMISSIE SERVICEPROJECTEN/COMMUNITYSERVICE

 

"Verzorgt de planning en uitvoering van educatieve, humanitaire en vocational projecten die ten goede komen aan de lokale gemeenschap en aan andere landen."

 

voorzitter

leden

Alya Assen

Johan Hamminga en Lammert Klaren (namens de stichting cs), Roelof Kleve, Patty Ament,
Menso Rappoldt (AZC en vocational aspecten), Coen van Meerten (international aspecten) en
Rianne Elzing (KIVA)

Deze commissie is formeel ondergeschikt aan de Stchting Communityservice Rotaryclub Emmen:

Johan Hamminga
(voorzitter)

Lammert Klaren
(secretaris)

Marloes Levelink
(penningmeester)

 

FUNDRAISINGCOMMISSIE

 

 

voorzitter:

Paul van der Zon

leden:

Jan Luppes

Johan Hamminga

Willem vd Hoek (wijnactie)

 

ROTARY FOUNDATIONCOMMISSIE

 

"Deze commissie maakt plannen en voert activiteiten uit om de Rotary Foundation te steunen met financiële bijdragen (fundraising) en door deelname van de club aan Foundationprogramma’s."

 

ROFO-commissaris

leden

Johan Hamminga

geen

Voor velen is The Rotary Foundation net zo'n vaag begrip als vocational service, ondanks het feit dat TRF één van de grootste NGO's ter wereld is, met een jaarlijkse begroting van 320 miljoen US$, wereldwijd besteed aan humanitaire projecten.

Wat kan een club met de Foundation?

1 doneren (streefbedrag: 100 US$ per Rotarian per jaar – kan ook mede m.b.v. fondswerving) en meedoen aan TRF-projecten (poliotulpactie)

2 geld terughalen voor eigen projecten in de vorm van districtgrants, global grants, packaged grants en grants voor VTT's (vocational training teams)

Door uitsluitend te focussen op lokale projecten laten we veel geld liggen!

 

SPEERPUNT 3: MAAK ROTARY ZICHTBAAR

 

COMMISSIE PR & COMMUNICATIE

 

"Heeft tot taak buitenstaanders te informeren over Rotary in het algemeen en om de clubprojecten en clubactiviteiten naar buiten te promoten."

 

  

webmaster

PR-commissaris

Koos Schoe

Paul van der Zon

 

LEGACYCOMMISSIES

 

COMMISSIE VOCATIONAL SERVICE

 

voorzitter

leden

Menso Rappoldt

Willem Prins, Jan Hulsegge, Joop Middendorp, Gerard Welling, Marijke Augusteijn
en Paul van der Zon

Bij het plaatje: de oud-Egyptische hiëroglief "Het oog van Ra", ook wel "Het oog van Horus", symboliseert enerzijds met het alziende oog mooi de vocational servicetaak als integriteitswaakhond van de club (4-waytest). Anderzijds, omdat van dit oude symbool de "R/" (van "Recipe") is afgeleid die artsen eeuwenlang gedachteloos boven handgeschreven recepten kalkten, die apothekers vervolgens trouwhartig probeerden te ontcijferen, vormt het ook een aardige verbinding met de diversiteit aan beroepen , beroepsvaardigheden en kennisnetwerken, die Rotary en deze avenue kenmerken. Een diversiteit die wordt aangeboord bij prozaïscher vocational activiteiten als beroepspraatjes, bedrijfsbezoeken, RYLA, JobRotary en vocational training teams.

 

COMMISSIE INTERNATIONAL SERVICE

 

voorzitter

leden

Coen van Meerten

Ton Duivenvoorden, Joop Middendorp

 

COMMISSIE JEUGDZAKEN

 

voorzitter

leden

Kees van Duyn (CJC)

Jos Schomaker, Ine Taffijn, Patty Ament en Ivette Folkers

 

RYLA-COMMISSIE

 

voorzitter

leden

Kees van Duyn

Jos Schomaker, Ine Taffijn, Patty Ament en Ivette Folkers

 

COMMISSIE INTERNE COMMUNICATIE (WEEKBERICHTEN)

 

 

voorzitter

vice-voorzitter

scribenten

Bas Span

Roelof Neutel

Patty Ament, Alya Assen, Marijke Augusteijn, Alexander Bouman, Ton Duivenvoorden,
Kees van Duyn, Ivette Folkers, Inus Haasken, Johan Hamminga, Eddy Heuzeveldt,
Willem van der Hoek, Jan Hulsegge, Theo Hans van der Iest, Lammert Klaren, Roelof Kleve,
Jan Luppes, Coen van Meerten, Joop Middendorp, Chris Nannen, Ben Nederhoed, Onno te Nuyl, Wim Oosting, Willem Prins, Menso Rappoldt, Jos Schomaker, Gerard Siebum, Eugene Snijdewind, Grietje Stellinga, Ine Taffijn, Gerard Welling, Piet Wigboldus, Rob Zaal, Paul van der Zon

"Maak bij de communicatie een onderscheid tussen programma-aankondiging en archieffunctie. Zorg dat de leden goed op de hoogte worden gehouden over de activiteiten van de club. Zorg voor een communicatie die hen enthousiasmeert mee te doen. Wordt in de communicatie ook aansluiting gezocht met de sociale media die vooral de jongere leden vooral gebruiken? Waarom geen berichtje via Facebook of WhatsApp over een interessante spreker of belangrijke gezamenlijke activiteit? Steeds meer Rotarians zitten op LinkedIn. Maak er gebruik van. Mocht je het gebruik van je clubwebsite willen stimuleren, verstrek dan (naast de korte samenvatting) een link naar je website in plaats van een volledig verslag per e-mail."

- uit het Rotaryhandboek voor clubbestuurders 2016-2017