LEDENBELEID

ledenbeleid

De classificatie- en ledencommissie maakt een zorgvuldige analyse van het adherentiegebied van de club, adviseert op grond daarvan het bestuur per 1 juli over de omvang en de gewenste samenstelling van het ledenbestand, rekening houdend met leeftijdsopbouw, classificaties, het aantal werkende en niet-werkende leden en de verdeling mannen-vrouwen en doet een aanbeveling om een aantal met name genoemde classificaties open te stellen.