OVER ROTARYSPAM EN ROTARYCOMMUNICATIE

Rotarycommunicatie

Objectief bezien mag het traditionele weekbericht dan in alle opzichten volstrekt verouderd zijn; iets anders is het om de club zover te krijgen dat men eens gaat nadenken over iets nieuws…

 

de presentatie

 

KORT VERSLAG VAN EEN ROERIGE BIJEENKOMST.

 

Onze webmaster had een prachtige zeer bij-de-tijdse presentatie over hoe Rotarians intern en extern zouden kunnen communiceren in deze tijd, rekening houdend met de kernwaarden van onze club. Het weekbericht dat voornamelijk als intern communicatiemiddel is ingezet, zou ook prima kunnen dienen om de buitenwacht op de hoogte te brengen van wat Rotary zoal doet voor de gemeenschap.

 

Maar dan moeten we er wel voor zorgen dat de juiste dingen naar buiten worden gebracht. Dat de ene bejaardenclub de andere naar Wildlands duwt, zal weinig impact hebben. Maar met de externe communicatie kunnen we onder de aandacht brengen waar Rotary echt voor staat. Imagoverbetering zou onze voorzitter ook goed passen.

Waarom zouden we alles zo geheim en onder ons willen houden. Dat past niet meer in deze tijd. Cijfers mogen ook openbaar worden. Onze berichten ook: maar deels! Daar had onze webmaster ook al ideeën voor ontwikkeld.

En waarom zouden we de aan- en afmeldingen van onze leden en daarmee de attendance noemen en bijhouden. Daar was bijna iedereen het over eens. Dat kon worden afgeschaft.

(foto Jan Hulsegge)

Er zou een redactie benoemd moeten worden die bepaalt wat er met het weekbericht gebeurt: wat kan openbaar en wat blijft onder ons. Er kwam een voorstel om bijvoorbeeld een keer per maand met een verhaal over onze activiteiten naar buiten te treden. Goed idee. Wie pakt dit op?

Het aansnijden van zo’n – misschien ouderwets- clubeigen ding als het weekbericht gaf veel beroering. Dat we moeten moderniseren in onze communicatie en de daarbij behorende middelen was eenieder duidelijk. Daar was geen discussie over. Hoewel, wat voor de één nieuwerwets gevonden wordt, kan door een ander direct afgeschoten worden. (een foto app je en stuur je niet per mail, dat is zó 2015!) Koos stelde voor om te experimenteren: het goede komt wel bovendrijven. We moeten vernieuwen, en hoe, dat gaan we zien.

Het was een boeiende bijeenkomst, zeker voor de gedurfde en uitdagende presentatie van Koos. Velen reageerden vanuit emotie, zorg, beleving enz.

 

 

De actieve en innovatieve Rotaryclub Emmen😂 (foto en bijschrift Paul vd Zon)