WEG MET HET WEEKBERICHT!

weg met het weekbericht!

Achter de bestuurstafel zal men ongetwijfeld bij deze rebelse suggestie verblekend in het pluche terugzinken, maar objectief is er alles voor te zeggen om dat verouderde reliek uit de vorige eeuw definitief bij te zetten in de schrijn waar het hoort: het archief dat niemand leest…

 

Waarom zouden we in 's hemelsnaam de lijdensweg van veel scribenten rekken door van iedere clubbijeenkomst een weekbericht te eisen…?
 

Het staat ieder vrij om nostalgisch te zwijmelen over de goede oude tijd, toen Rotaryleden en hun aanhang – vooral de aanhang – reikhalzend uitzagen naar het moment dat 'Het Weekbericht' op de mat viel, ons clubblaadje met de laatste nieuwtjes van de afgelopen week. Maar een feit is, dat het traditionele weekbericht, als papiergeoriënteerde interne communicatie, domweg is achterhaald. Iedere denkbare functie van dat clubblaadje kan tegenwoordig mooier, beter en effectiever worden bewerkstelligd buiten het weekbericht om:

 

WAAROM NOG EEN WEEKBERICHT?

NIET VOOR HET BIJHOUDEN VAN EEN ATTENDANCEREGISTER…

Dat kan namelijk veel eenvoudiger wanneer we samen besluiten om ons uitsluitend nog online af te melden voor de bijeenkomsten (via de site en de Rotaryapp). Voor de secretaris wordt het produceren van een attendanceoverzicht dan een kwestie van een druk op de knop (in plaats van dat hij zich een avond suf moet gaan zitten typen aan een ledenlijst met reeksen nullen en enen)... En de uitbater krijgt dan wekelijks slechts één mailtje, in plaats van tien. Als iedereen meewerkt tenminste. Weerspannigen zullen dan ook met creatieve sancties weer in het hok moeten worden gedreven…

NIET VOOR HET CLUBNIEUWS…

Daar kun je publicitair toch veel meer munt uit slaan door het te verspreiden via andere kanalen (facebook, twitter, youtube, website) dan het te verschrompelen tot een eenregelige voetnoot bij een intern weekverslag?

NIET VOOR AD-HOCMEDEDELINGEN OP EEN CLUBAVOND…

Wie bood de wijn aan? Wie waren er jarig? Gasten? Etc. Clubtalk lijkt ervoor geschapen! Andere mededelingen zouden weer beter tot hun recht komen als nieuwsitem op onze site. De mogelijkheden zijn legio. En er zijn ook mededelingen die zo triviaal zijn, dat ze niet hoeven te worden opgetekend voor het nageslacht.

NIET VOOR HET VERHAAL VAN DE SPREKER…

Een goede voordracht komt, netjes opgemaakt, met grafische elementen en audiovisuele ondersteuning toch veel beter tot zijn recht op de website? Voorbeelden te over!

NIET VOOR HET NOTULEREN VAN CLUBBESLUITEN…

Welke zichzelf respecterende organisatie laat het formuleren van officiële besluiten over aan een door het toeval aangewezen scribent? Dat doet het bestuur toch zelf in een bestuursblog?

 

MAAR HET MOET TOCH VAN 'ROTARY'?

Nou, nee. Noch het 'Manual Of Procedure', noch de bindende modelstatuten reppen over een verplichting tot het uitgeven van een weekbericht. Het zal 'Rotary' een zorg zijn.

Dus, weg met dat weekbericht: we hebben beter! Bovendien komen er dan een flink aantal clubleden vrij voor belangrijker taken dan puur intern gerichte communicatie. Bijvoorbeeld het promoten van onze club naar de boze buitenwereld. Misschien dat die dan eens afraakt van het idee dat Rotary een geheim semi-religieus genootschap is, of nog erger: een club van sigarenrokende oude knarren, die bij tijd en wijle in een of ander minderbedeeldenschooltje staan te schutteren met buitenmodel cheques – dat tenenkrommende Rotaryfotomoment, zo geliefd bij beroeps-Rotarybobo's.

 

'HET IS ALTIJD ZO GEWEEST…!'

Kortom, ieder weldenkend mens zou aan dit alles de overtuiging overhouden dat het 'weekbericht' zo spoedig mogelijk, en zonder al te veel ceremonieel zou moeten worden afgeschaft. Helaas, Rotaryclubs worden voornamelijk bevolkt door Rotarians… De grote vraag is dan ook: waagt het bestuur de grote sprong voorwaarts naar de eenentwintigste eeuw, of zwicht het voor de te verwachten, op onderbuikgevoelens gebaseerde weerstanden, en gaat het zijn onsterfelijke uitspraak van 3 november 2006 herhalen – 'Het is altijd zo geweest…!'

Koos Schoe