COMMUNITYSERVICE

 

"WAT SPOKEN WIJ ZOAL UIT?"

De derde “avenue” (manier waarop Rotarians de wereld trachten te verbeteren) behelst het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zowel financieel als daadwerkelijk, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties. Vaak fungeert Rotary als lokale inspirator en motor; is een project eenmaal gestart dan wordt de verdere uitvoering, indien mogelijk aan de desbetreffende organisatie overgelaten…

De afgelopen 8 jaar heeft Rotaryclub Emmen € 198.430,- bijeengebracht voor goede doelen, dicht bij en veraf, los van onze afdracht aan The Rotary Foundation ten bedrage van € 40,- per lid per jaar. Zie hier een greep uit onze activiteiten van de laatste jaren…

 

MEERDIJK OPEN

Golfen voor goede doelen. Van 2005 tot 2015 heeft deze actie ruim 170.000 euro opgebracht, waarmee 35 goede doelen konden worden verblijd.

<meer…>

SINTERKLAASACTIE

Sinterklaascadeautjes voor kinderen die anders niets zouden krijgen. Dat gebeurt al jaren op dezelfde manier: de leden van alle serviceclubs in onze gemeente (drie Rotaryclubs, drie Lionsclubs, twee Round Tables, Juniorkamer, Soroptimisten en Inner Wheel) worden gevraagd om een cadeautje te kopen. De Stichting Leergeld zorgt ervoor dat deze presentjes op de goede plek belanden.

FYSIOTHERAPIE GAMBIA

n 2004 hebben we de vraag gekregen van de RC Fajara om in het Royal Victoria Teaching Hospital RVTH in de hoofdstad Banjul, te helpen bij het verbeteren van de situatie voor behandeling van patiënten. Roelof Kleve heeft een complete praktijk geregeld die in 2005 is verscheept naar The Gambia samen met de RC Heerenveen. Totale kosten voor RC Emmen € 1.000 betaald door Community Service CS.

PROTHESEN GAMBIA

In 2006 werd gevraagd door de RC Fajara om in het zelfde ziekenhuis bij te dragen aan de afdeling die protheses en ortheses maakt voor gehandicapten, vaak als vervolg op fysiotherapie. Roelof Kleve heeft contact gelegd met de OIM van het ziekenhuis in Emmen die protheses maakt voor voeten, enkels, knieën en benen. Tientallen, gebruikte, onderdelen zijn beschikbaar gesteld. Als handbagage heb ik vijf complete benen meegenomen en overhandigd (februari 2007). De overige onderdelen zijn verpakt ( circa 1,5 m3) en zijn thans onderweg naar The Gambia per container. Totale kosten voor RC Emmen circa € 250 te betalen door CS.

MICROKREDIETEN

KIVA is een non-profitorganisatie die mensen helpt om zichzelf te helpen door het uitzetten van kleinschalige leningen. KIVA maakt daarbij optimaal gebruik van het internet, en steunt op een wereldwijd netwerk van instituten voor microfinanciering. Meedoen is al mogelijk vanaf een bedrag van $25,=

We halen graag het meeste uit ons geld en daarom doen wij mee met KIVA. KIVA koppelt ondernemende mensen met een financieringsvraag aan geldleners over de hele wereld.

NIET DONEREN, MAAR LENEN: HETZELFDE GELD BESTEDEN WE MEERDERE KEREN!

<meer…>

WERELDWINKEL EMMEN

<meer…>

HOSPICE EMMEN

Bij het realiseren van een hospice in Emmen heeft onze club bijgedragen met vele hand- en spandiensten en met het doneren van € 20.000,- ( de opbrengst van ons eerste Meerdijk Open Golftoernooi,)

<meer…>

VASLUI

RC Emmen heeft in 2011 als internationaal project gekozen voor een bijdrage aan de verbetering van het leven van kinderen in de Roemeense stad Vaslui. In deze stad in het meest verarmde deel van Roemenië heeft een plaatselijke kerkelijke parochie het initiatief genomen een opvangcentrum te bouwen waar verschillende groepen mensen met een sociaal-emotionele problematiek worden opgevangen.

Zo zullen ca. 90 kinderen uit arme gezinnen na schooltijd worden opgevangen. Zij kunnen niet meteen naar huis omdat hun ouders/verzorgers door werkzaamheden niet thuis zijn. Veel kinderen wonen afwisselend bij familie en bekenden. In de dagopvang worden de kinderen geholpen met hun huiswerk, leren zij met andere kinderen te spelen en krijgen zij een warme maaltijd.

Samen met RC Vaslui heeft RC Emmen een matching grant aangevraagd en gekregen van Rotary International om dit project te kunnen realiseren.

BENEFIETCONCERT

In december 2015 trad Ellen ten Damme op voor een uitverkochte zaal. Het leverde ons 6.500 euro op voor de stichting Leergeld, en de wensstichting Drenthe.

<meer…>

SANTARUN

Rotary heeft als serviceorganisatie een netwerk dat zich bij uitstek leent om met een concept als de Rotary SantaRun een uniek statement te maken dat de potentie van Rotary laat zien. Als er ooit een buitenkans bestond om aan het imago van Rotary te werken, dan is het met de Rotary SantaRun!

Omdat deze activiteit in Emmen te weinig deelnemers wist te trekken, kreeg de SantaRun na twee jaar geen vervolg.

<meer…>

OPKNAPPEN GBW-WONING

Dit was een hands-on-project samen met het Leger des heils. Het doel van de GBW-woning (gezamenlijk begeleid wonen) is : Kans voor de cliënten om sneller te re-integreren ,betere kansen op de arbeidsmarkt door begeleiding, eigenwaarde van de cliënt wordt vergroot , aanbieden van een zo normaal mogelijke woonomgeving. In Emmen werd zo'n woning ingericht, maar voor de afwerking , de inrichting en de inventaris was er geen voldoende budget. Dit hebben wij op ons genomen.

<meer…>

ZWERFAFVAL

Donderdag 20 maart om 11.00 uur hebben de basisscholen Mgr. Bekkersschool en de Tondel uit Emmerhout hun zwerfafvalproject officieel afgesloten met een presentatie van wat ze de afgelopen weken gedaan hebben. Het project is een initiatief van Rotaryclub Emmen. Ook Buurtsupport, Area Reiniging en de gemeente Emmen werkten mee aan het project.

KOKEN EN ETEN MET AZC

Samen met bewoners van het AZC koken en eten om integratie te bevorderen. Dat deden leden van de drie Emmense Rotaryclubs.

<meer foto's…>

NOODHULP

Tijdens onze clubbijeenkomsten wordt traditiegetrouw gecollecteerd.

De opbrengst gaat naar ons H.F. Freesefonds, dat speciaal is ingesteld voor noodhulp. Uit dit fonds werden b.v. shelterboxen gefinancierd voor de Filippijnen (typhoon Hainan) en Nepal (de aardbeving).

KERSTDINER

De leukste projecten zijn die waarin de clubleden zelf letterlijk de handen uit de mouwen steken, zoals het kerst-/nieuwjaarsdiner voor minder bedeelden. Hier clubleden in actie als hulpkelner tijdens het nieuwjaarsdiner voor mensen met een verstandelijke beperking.

<meer…>

CHAMPAGNEACTIE

Hoewel het esthetische maxime van Rotary eerder neigt naar het buikige bourgogneglas hebben Jan en Eddy – dwars als ze zijn – gekozen voor de ranke flûte. We moeten aan de bubbels. Voor het goede doel, dat wel…

De champagneoogst (ruim 25.000 euro over drie jaar) werd besteed aan diverse lokale en regionale goede doelen

FLO-FLO GAMBIA

Stichting "Holland Water Goes Africa" (voorzitter: Floris de Vos) was opgericht in september 2008, met als doel Afrika te ondersteunen bij het oplossen van hun waterprobleem m.b.v. de FLOFLO-doe-het-zelf-boortoren. In 2014 schonken wij vanuit de opbrengst van het Meerdijk Open een FLOFLO-boortoren aan The Gambia.

<meer…>

BOUWEN MET BOUMA'S

Medio 2004 werd door de familie Bouma het plan opgevat om een stichting in het leven te roepen met als doel het verlenen van financiële en vaak ook fysieke steun aan kleinschalige, lokaal opgezette projecten in ontwikkelingslanden, met name in zuidelijk Afrika. Hiertoe werd in 2005 de stichting Bouwen met Bouma’s opgericht. Het bijzondere van de stichting is dat jaarlijks vier vrijwilligers gedurende zes weken op eigen kosten naar Kaoma gaan om daar bij de bouw te helpen.

Dit goede doel past geheel binnen de criteria van de stichting communityservice Rotaryclub Emmen, en werd door ons in 2015 dan ook gesteund uit de opbrengst van ons golftoernooi

Het bedrag werd nog vermeerderd met een district grant.

<meer…>

NL-DOET

Een zeer geslaagde NL-DOET dag bij de Trans aan het Leeuwerikveld. Een zeer enthousiaste groep van circa 15 personen zijn aan het tuinieren ,schilderen en opruimen geweest.

<meer…>