Community-Service

communityservice

De derde “avenue” (manier waarop Rotarians de wereld trachten te verbeteren) behelst het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zowel financieel als daadwerkelijk, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties. Vaak fungeert Rotary als locale inspirator en motor; is een project eenmaal gestart dan wordt de verdere uitvoering, indien mogelijk aan de desbetreffende organisatie overgelaten…

14-10-2011

De vriendschap en gezelligheid welke je onder vrienden aantreft is er uiteraard ook binnen de Rotary.

Er is echter meer want we willen ook onze maatschappelijke betrokkenheid niet vergeten en zien het zelfs als onze plicht om om te zien naar de medemens. Zowel dichtbij als ver weg.

Buiten het doen van een eigen financiële bijdrage maken we ook gebruik van fundraising zoals bijv. het Meerdijk-Open golftoernooi. De laatste 7 jaar zeer succesvol !

Maar ook zijn er zg. ‘hands-on’ –activiteiten. We hebben de laatste paar jaar daadwerkelijk onze handen uit de mouwen gestoken bij diverse projecten o.a.: Het volledig opknappen van een woning voor begeleid wonen van het Leger des Heils,

hulp bij de verhuizing van de Wereldwinkel, meewerken aan het sorteren van museale stukken bij de collectie Brands,

organisatie van een zwerfafvalproject op basisscholen

en het aanbieden van een Nieuwjaarsdiner in verzorgingshuis de Meerstede.

Maar ook hebben we de afgelopen tijd voor tienduizenden euro’s geldelijke hulp kunnen geven.

Hoewel alle aanvragen die ons bereiken niet gehonoreerd kunnen worden zijn er toch diverse aansprekende goede doelen (mee) gefinancierd.

Kleinere zaken van een motorgrasmaaier voor het Hospice, transport van schoolmeubelen naar Albanië, Sinterklaasspeelgoed voor minder bedeelde jeugd, een stageproject voor Hongaarse studenten, een bijdrage aan de stichting Trans voor de vrachtwagendag , een dagje dierentuin voor kinderen en moeders in een opvanghuis tot een bijdrage voor leerlingen van de praktijkschool om het indrukwekkende Auschwitz te bezoeken.

Maar ook grotere bijdragen o.a. voor scholen in Haiti en India, (kinder)opvang in Roemenie (Timisoara en Vaslui), microkredieten in Afrika (Gambia), de stichting Shelterboxen, de Wereldwinkel, de actie ‘Polio de Wereld uit’ , kinderzomerkampen en speldagen, het opknappen en inrichten van een familie- en opvangkamer in het Scheperziekenhuis, de Rotarydokters en een bijdrage voor de Stolpersteine.

Zo draagt ook de Rotary bij aan het verbeteren van onze wereld.

Alle kleine beetjes helpen!

Bas Span

27-09-2008

werkwijze commissie/voorwaarden projecten

De afgelopen weken zijn een aantal verzoeken om financiële ondersteuning bij de commissie Community Service van Rotary Club Emmen binnen gekomen.

Voor ik hier nader op in ga, wil ik graag even vertellen hoe de verdere afwikkeling van deze verzoeken is. Deels voor onze nieuwe / jongere leden, die ’t allemaal nog niet of niet volledig weten; deels voor de andere, soms al wat oudere leden, die ’t misschien een beetje vergeten zijn.

Een verzoek om financiële ondersteuning komt terecht bij de voorzitter van de commissie Community Service. Soms aangeleverd door de postbode, soms rechtstreeks door een clublid.

De voorzitter verzamelt deze aanvragen en bespreekt ze, tijdens een commissievergadering, met de leden hiervan.

Gekeken wordt of de projecten aansluiten bij de “doelstellingen” van de commissie.

Misschien een wat vage kreet, maar gelet wordt o.a. op:

-

is een duidelijk herkenbaar doel?

-

is er binding met / een draagvlak binnen de club?

-

is het verloop van het project te controleren?

-

er moet i.h.a. sprake zijn van een humanitair karakter van het project

-

kan er samengewerkt worden met andere clubs / instanties?

-

“prijs – kwaliteitverhouding” van het project

-

zijn er de afgelopen tijd vergelijkbare projecten / voorstellen geweest?

Na bespreking van de aanvragen, komt de commissie met voorstellen – sommige projecten kunnen ons inziens gehonoreerd worden; anderen vallen helaas af ( de aanvragers krijgen altijd bericht dat aan hun verzoek helaas niet tegemoet gekomen kan worden).

Indertijd is besloten dat de commissie zelf bedragen tot E 500,- mag “weggeven”; dit moet wel aan de club gemeld worden.

Wordt geadviseerd hogere bedragen te schenken, dan is daarvoor toestemming van de clubleden nodig; hetzelfde geldt voor meerjarige projecten van jaarlijks E 500,-

Gaat de club akkoord, dan verzoekt de voorzitter van de commissie de penningmeester om de bedragen over te maken.

Roelof Kleve