MEERDIJK OPEN

Meerdijk Open

Het "Meerdijk Open golftoernooi", ons belangrijkste geldgenererende project, is het troetelkindje van Johan. Sinds 2005 stelt het de commissie communityservice in staat om veel mooie dingen in de samenleving te realiseren...

  

€ 178.959,00 IN TIEN JAAR…

 

Overzicht Meerdijk Open

opbrengsten

begunstigde(n)

1

2005

€ 20.000,00

Stichting Hospice Emmen

2

2006

€ 18.319,00

Stichting De Leite
Rode Kruis Emmen
Stichting de Sociale Motor
St.Vrienden van Bawku

3

2007

€ 21.440,00

Stichting Leergeld Emmen
Project Nieuw Weerdinge
Clinic Clowns

4

2008

€ 26.709,00

Herman van Veen Foundation
St.Welzijnswerk Emmermeer
St Kasi Mandir
Microcrediet Bafrow

5

2009

€ 23.049,00

Stichting Ambiance
Keuken Zambia
Autistikus bijdrage keuken

6

2010

€ 18.037,00

Bafro microcrediet
St. Wereldwinkel
Microcrediet Githuguri
St. School Haiti
St. Kasi Mandir
Project Timisoara
St bijdrage zomerkamp
St Praktijkschool project Auschwitz

7

2011

€ 21.655,00

Tanzania Werkgroep
Project Vaslui
Project Timisoara
Stolpersteine Emmen
Sheltherboxproject
Speldriedaagse/zomerkamp etc

8

2013

€ 8.850,00

kinderdagcentrum "De Tamboerijn"
KIVA-microkredieten
bewonersbedrijf "op eigen houtje"

9

2014

€ 8.426,00

de voedselbank
stichting Suwa Setha Nederland
stichting Holland Water Goes Africa

10

2015

€ 12.474,00

wensstichting Drenthe
stichting Bouwen met Bouma's

TOTAAL RESULTAAT in 10 JAAR

€ 178.959,00