RVTH Fysiotherapie

Rotary Club Emmen

Project Fysiotherapie

Physiotherapie

In 2004 hebben we de vraag gekregen van de RC Fajara om in het Royal Victoria Teaching Hospital RVTH in de hoofdstad Banjul, te helpen bij het verbeteren van de situatie voor behandeling van patiënten. Roelof Kleve heeft een complete praktijk geregeld die in 2005 is verscheept naar The Gambia samen met de RC Heerenveen. Totale kosten voor RC Emmen € 1.000 betaald door Community Service CS.

In 2006 heb ik het geheel operationeel gezien.