OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS
IN BORGER-ODOORN

opobo

“ Kind; Klimaat; Kwaliteit”; de drie-eenheid en het hart van ons openbaar onderwijs. Alle scholen profileren zich in de richting van adaptief onderwijs, waarbij de zelfstandigheid van de leerlingen in een open leeromgeving wordt bevorderd en waarin de scholen zich richten op passend onderwijs in de breedste zin. In samenspraak met de ouders werken we voortdurend aan kindgericht -, toekomstgericht -, resultaatgericht - en maatschappijgericht onderwijs. Op een respectvolle manier: niet Apart maar Samen!

 

Begonnen als onderwijzer in Tweede Exloërmond, later als interim-directeur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs binnengehaald door de gemeente Borger-Odoorn, met als opdracht: puinruimen. Geen eenvoudige klus en ook geen klus zonder dat er klappen vielen. En waar klappen vallen zijn er mensen boos...

Hij kwam de afgelopen tijd minder vleiend in het nieuws. Hem werd mismanagement en arrogant gedrag verweten. In een groot artikel in het dagblad van het Noorden kreeg hij er flink van langs van een aantal boze ouders.

Maar wie dus een lange jeremiade had verwacht over krimpproblematiek, vol verwijten richting onbetrouwbare politiek, veeleisende inspectie, vastgeroeste leerkrachten, lastige ouders en leugenachtige persmuskieten, kwam bedrogen uit! En van arrogantie was al helemaal geen sprake.

HET ENE DOEN EN HET ANDERE NIET LATEN

Het werd een gloedvol en gedreven verhaal, vol respect voor de kinderen en de leerkrachten. Hetzelfde respect dat is verwoord in de kerndoelstelling van de stichting OPOBO. De hele teneur van het betoog was: "Samen kunnen we het beter!", en NIET: "Ik kan het beter"! Natuurlijk, dalende leerlingenaantallen nopen soms tot pijnlijke beslissingen, maar samen moeten we daar uit zien te komen. Natuurlijk zijn er ook leerkrachten die de aansluiting hebben gemist en zijn vastgeroest in hun vak, en daar moet wat mee gedaan worden. Maar schoolbesturen die hen maar laten zwemmen en hun geen passende bijscholing aanbieden zijn daarbij even fout bezig. En natuurlijk, er zijn zwakke scholen in Borger-Odoorn, maar daar kunnen we samen wat aan doen: want een zwakke school is niet per definitie een slechte school. Zo kon hij vol trots melden dat één school het predicaat "zwak" reeds had afgeschud, en een tweede school dat waarschijnlijk binnenkort gaat doen.

Niet zonder humor illustreerde de spreker de manier waarop bestuur en leerkrachten soms omgaan met voortdurend veranderende regelgeving en inspectiebureaucratie met een cartoon van onze eigen website. Een plaatje dat al sinds 2007 op onze site staat, en toch door het merendeel van de aanwezige clubleden als volledig nieuw werd ervaren…

Er is nog veel te doen in Borger-Odoorn. Maar ze zijn voor zover wij dat kunnen beoordelen heel goed en constructief bezig. Onafgebroken het belang van het kind voorop stellend bij alles wat er gebeurt: "Investeren in kinderen die meer kunnen, niet alleen in kinderen die minder kunnen - je moet het ene doen en andere niet laten".

Tenslotte, die lastige ouders. Gerhardus illustreerde dat met een sketchje uit Koefnoen, waarmee hij zijn fascinerende verhaal besloot.

 


Koefnoen-sketch: arrogante yuppen regelen voor hun kind een plekje op het gymnasium.
"Odi profanum vulgus et arceo" (Horatius, Carmina, 3, 1, 1).

 

MEER INFO…

is te vinden op de website van Stichting OPO Borger-Odoorn