HET ROTARYGEWETEN: DE 4-WAYTEST

 

 

 

BIJ DE DINGEN DIE WE DENKEN, ZEGGEN OF DOEN STELLEN WE ONS DE VOLGENDE VIER VRAGEN:

 

1 Is het waar?

2 Is het billijk voor alle betrokkenen?

3 Komt het alle betrokkenen ten goede?

4 Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?


 

In 1932 “uitgevonden” door Herbert Taylor bij de reorganisatie van een aluminiumbedrijf als “ethisch kompas” voor zichzelf en zijn hoofden van dienst. Uit zijn eigen verhaal blijkt duidelijk dat hij het heeft bedoeld als moreel zelfonderzoek. Mogelijk is daarom een formulering in de ik-vorm beter:

Bij alle dingen die IK denk, zeg of doe:

1

ben IK eerlijk?

2

ben IK billijk?

3

ben IK bereid met anderen te delen?

4

ben IK betrouwbaar en vriendelijk?

Herbert J. Taylor