BESTUUR EN COMMISSIES 2020-2021

 

BESTUUR

 

voorzitter: Ton Duivenvoorden    

 

Alya Assen

inkomend voorzitter

Frank de Jong

oud-voorzitter

Theo Hans v.d. Iest

secretaris

Ine Taffijn

tweede secretaris

Alexander Bouman

penningmeester

 

 

 

 

STATUTAIR VERPLICHTE COMMISSIES

 

 

COMMISSIE CLUBZAKEN

 

"Verzorgt alle activiteiten die nodig zijn voor een goed lopende vereniging, zoals het organiseren van de wekelijkse bijeenkomsten, het programma, attendance bewaken, fellowship bevorderen, enz."

 

voorzitter:

provoost-geweldiger:

Alya Assen

Ben Nederhoed (De vertaling "commissaris van orde" voor de Angelsaksische functieomschrijving "sergeant-at-arms" dient te worden afgekeurd als te slap. Al in de tijd van de Republiek der Verenigde Nederlanden was er een krachtiger goed-Nederlandse term voor…)

commissie ontvangst

Onno te Nuyl, Wim Oosting en Roelof Neutel

 

COMMISSIE VOORLICHTING & PR

 

"Heeft tot taak buitenstaanders te informeren over Rotary in het algemeen en om de clubprojecten en clubactiviteiten naar buiten te promoten."

 

 

   

 

Koos Schoe (webmaster),

 

Marcel Funke (webmaster),

 

Jan Hulsegge (fotograaf)

 

COMMISSIE LEDENBELEID

 

"Deze commissie houdt zich bezig met de ledenwerving, het begeleiden van nieuwe leden en draagt ook zorg voor ledenbehoud…"

 

voorzitter

leden

Marcel Funke

Onno te Nuyl, Carmen Hoogeveen, Piet Wigboldus en Ernst Rosenbaum

mentoren

(begeleiding
nieuwe leden)

    

Jan Hulsegge, Carmen Hoogeveen, Frank de Jong, Ine Taffijn en Coen van Meerten

 

COMMISSIE SERVICEPROJECTEN/COMMUNITYSERVICE

 

"Verzorgt de planning en uitvoering van educatieve, humanitaire en vocational projecten die ten goede komen aan de lokale gemeenschap en aan andere landen."

 

voorzitter

leden
 

RoFo-commissaris

Willem van der Hoek

Gerard Siebum, Patty Ament, Rob Zaal, Jan Hulsegge, Menso Rappoldt (AZC en vocational aspecten), en (voorlopig) Alya Assen (KIVA)

(niet ingevuld)

Deze commissie is formeel ondergeschikt aan de Stchting Communityservice Rotaryclub Emmen:

vacature
(voorzitter)

Lammert Klaren
(secretaris)

Alexander Bouman
(penningmeester)

 

 

ROTARY FOUNDATIONCOMMISSIE

 

"Deze commissie maakt plannen en voert activiteiten uit om de Rotary Foundation te steunen met financiële bijdragen (fundraising) en door deelname van de club aan Foundationprogramma’s."

 

 

voorzitter

leden

(geen)

geen

Voor velen is The Rotary Foundation net zo'n vaag begrip als vocational service, ondanks het feit dat TRF één van de grootste NGO's ter wereld is, met een jaarlijkse begroting van 320 miljoen US$, wereldwijd besteed aan humanitaire projecten.

Wat kan een club met de Foundation?

1 doneren (streefbedrag: 100 US$ per Rotarian per jaar – kan ook mede m.b.v. fondswerving) en meedoen aan TRF-projecten (poliotulpactie)

2 geld terughalen voor eigen projecten in de vorm van districtgrants, global grants, packaged grants en grants voor VTT's (vocational training teams)

Door uitsluitend te focussen op lokale projecten laten we veel geld liggen!

 

 

 

 

FACULTATIEVE SUBCOMMISSIES

 

 

PROGRAMMACOMMISSIE

 

voorzitter

leden

Jos Schomaker

Inus Haasken, Willem Prins,

Rob Zaal en Chris Nannen (avondjes-van-zes)

 

FELLOWSHIPCOMMISSIE

 

voorzitter

leden

Eddy Heuzeveldt

Kees van Duyn, Eugene Snijdewind, Inus Haasken, Chris Nannen, Harm Wiekens, Robert Melenberg en Carina Vinke

 

MUZIEKCOMMISSIE

 

voorzitter

leden

Wim Oosting

Ernst Rosenbaum, Coen van Meerten en Jan Luppes

 

JUBILEUMCOMMISSIE

 

voorzitter

leden

Willem Prins

Lammert Klaren (evt. met bestuur aangevuld)

 

SUBCOMMISSIE VOCATIONAL SERVICE

 

In theorie de allerbelangrijkste "avenue" van Rotary. In de praktijk blijkt het lastig om dit begrip handen en voeten te geven…

 

voorzitter

leden

Menso Rappoldt

Willem Prins, Gerard Welling, Petra Dethmers en Gerard Siebum

Bij het plaatje: de oud-Egyptische hiëroglief "Het oog van Ra", ook wel "Het oog van Horus", symboliseert enerzijds met het alziende oog mooi de vocational servicetaak als integriteitswaakhond van de club (4-waytest). Anderzijds, omdat van dit oude symbool de "R/" (van "Recipe") is afgeleid - die artsen eeuwenlang gedachteloos boven handgeschreven recepten kalkten, en apothekers vervolgens trouwhartig probeerden te ontcijferen - vormt het ook een aardige verbinding met de diversiteit aan beroepen , beroepsvaardigheden en kennisnetwerken, die Rotary en deze avenue kenmerken. Een diversiteit die wordt aangeboord bij prozaïscher vocational activiteiten als beroepspraatjes, bedrijfsbezoeken, RYLA, JobRotary en vocational training teams.

 

 

SUBCOMMISSIE INTERNATIONAL SERVICE

 

voorzitter

leden

Coen van Meerten

Wytse Bouma, Petra Dethmers, Carmen Hoogeveen, Piet Wigboldus en Erik van Oosterhout

 

SUBCOMMISSIE JEUGDZAKEN/RYLA

 

    

voorzitter

leden

Roelof Kleve

Kees van Duyn, Sonja van Beveren, Patty Ament, Wytse Bouma en Lammert Klaren

 

FUNDRAISINGCOMMISSIE

 

   

 

Jan Luppes (voorz.), Eddy Heuzeveldt (champagne) en Willem v.d. Hoek (wijnactie)

 

SUBCOMMISSIE INTERNE COMMUNICATIE (WEEKBERICHTEN)

 

  

redactie

scribenten

Ine Taffijn (voorz.), Alya Assen en Koos Schoe

Bernard Nederhoed, Chris Nannen, Coen van Meerten, Eddy Heuzeveldt, Ernst Rosenbaum, Eugene Snijdewind, Gerard Welling, Gerard Siebum, Inus Haasken, Jan Hulsegge, Carina Vinke, Johan Hamminga, Kees van Duyn, Lammert Klaren, Marcel Funke, Menso Rappoldt, Onno te Nuyl, Patty Ament, Petra Dethmers, Robert Melenberg, Piet Wigboldus, Rob Zaal, Roelof Kleve (max 1x), Roelof Neutel (max 1x), Sonja van Beveren, Willem Prins, Willem van der Hoek, Wim Oosting en Wytse Bouma

"Maak bij de communicatie een onderscheid tussen programma-aankondiging en archieffunctie. Zorg dat de leden goed op de hoogte worden gehouden over de activiteiten van de club. Zorg voor een communicatie die hen enthousiasmeert mee te doen. Wordt in de communicatie ook aansluiting gezocht met de sociale media die vooral de jongere leden vooral gebruiken? Waarom geen berichtje via Facebook of WhatsApp over een interessante spreker of belangrijke gezamenlijke activiteit? Steeds meer Rotarians zitten op LinkedIn. Maak er gebruik van. Mocht je het gebruik van je clubwebsite willen stimuleren, verstrek dan (naast de korte samenvatting) een link naar je website in plaats van een volledig verslag per e-mail."

- uit het Rotaryhandboek voor clubbestuurders 2016-2017