BESTUUR EN COMMISSIES 2019-2020

 

BESTUUR

 

voorzitter: Frank de Jong    

 

Ton Duivenvoorden

inkomend voorzitter

Carmen Hoogeveen

oud-voorzitter

Theo Hans v.d. Iest

secretaris

Ine Taffijn

tweede secretaris

Alexander Bouman

penningmeester

 

 

 

SPEERPUNT 1: KOM ERBIJ…

 

COMMISSIE LEDENBELEID

 

"Deze commissie houdt zich bezig met de ledenwerving, het begeleiden van nieuwe leden en draagt ook zorg voor ledenbehoud…"

 

voorzitter

leden

Marcel Funke

Onno te Nuyl, Alya Assen, Piet Wigboldus en Marloes Levelink

 

MENTOREN (BEGELEIDING NIEUWE LEDEN)

 

  

 

Jan Hulsegge, Frank de Jong en Ine Taffijn

 

COMMISSIE CLUBZAKEN

 

"Verzorgt alle activiteiten die nodig zijn voor een goed lopende vereniging, zoals het organiseren van de wekelijkse bijeenkomsten, het programma, attendance bewaken, fellowship bevorderen, enz."

 

voorzitter:

provoost-geweldiger:

Ton Duivenvoorden

Ben Nederhoed (De vertaling "commissaris van orde" voor de Angelsaksische functieomschrijving "sergeant-at-arms" dient te worden afgekeurd als te slap. Al in de tijd van de Republiek der Verenigde Nederlanden was er een krachtiger goed-Nederlandse term voor…)

commissie ontvangst

Onno te Nuyl, Wim Oosting en Roelof Neutel

 

PROGRAMMACOMMISSIE

 

voorzitter

leden

Jos Schomaker

Inus Haasken, Willem Prins,

Rob Zaal en Chris Nannen (avondjes-van-zes)

 

FELLOWSHIPCOMMISSIE

 

voorzitter

leden

Eddy Heuzeveldt

Kees van Duyn, Eugene Snijdewind, Inus Haasken, Chris Nannen, Heidi Postma en Bas Span

 

MUZIEKCOMMISSIE

 

voorzitter

leden

Wim Oosting

Ernst Rosenbaum, Coen van Meerten en Jan Luppes

 

 

 

SPEERPUNT 2: DENK MEE…

 

COMMISSIE VOCATIONAL SERVICE

 

In theorie de allerbelangrijkste "avenue" van Rotary. In de praktijk blijkt het lastig om dit begrip handen en voeten te geven…

 

voorzitter

leden

Menso Rappoldt

Willem Prins, Gerard Welling, Petra Dethmers en Gerard Siebum

Bij het plaatje: de oud-Egyptische hiëroglief "Het oog van Ra", ook wel "Het oog van Horus", symboliseert enerzijds met het alziende oog mooi de vocational servicetaak als integriteitswaakhond van de club (4-waytest). Anderzijds, omdat van dit oude symbool de "R/" (van "Recipe") is afgeleid - die artsen eeuwenlang gedachteloos boven handgeschreven recepten kalkten, en apothekers vervolgens trouwhartig probeerden te ontcijferen - vormt het ook een aardige verbinding met de diversiteit aan beroepen , beroepsvaardigheden en kennisnetwerken, die Rotary en deze avenue kenmerken. Een diversiteit die wordt aangeboord bij prozaïscher vocational activiteiten als beroepspraatjes, bedrijfsbezoeken, RYLA, JobRotary en vocational training teams.

 

 

 

 

SPEERPUNT 3: DOE MEE…

 

COMMISSIE SERVICEPROJECTEN/COMMUNITYSERVICE

 

"Verzorgt de planning en uitvoering van educatieve, humanitaire en vocational projecten die ten goede komen aan de lokale gemeenschap en aan andere landen."

 

voorzitter

leden
 

RoFo-commissaris

Willem van der Hoek

Gerard Siebum, Patty Ament, Rob Zaal, Jan Hulsegge, Menso Rappoldt (AZC en vocational aspecten), en Rianne Elzing (KIVA)

(niet ingevuld)

Deze commissie is formeel ondergeschikt aan de Stchting Communityservice Rotaryclub Emmen:

Johan Hamminga
(voorzitter)

Lammert Klaren
(secretaris)

Alexander Bouman
(penningmeester)

 

COMMISSIE INTERNATIONAL SERVICE

 

voorzitter

leden

Coen van Meerten

Wytse Bouma, Petra Dethmers, Carmen Hoogeveen en Piet Wigboldus

 

COMMISSIE JEUGDZAKEN/RYLA

 

    

voorzitter

leden

Roelof Kleve

Kees van Duyn, Sonja van Beveren, Patty Ament, Wytse Bouma en Lammert Klaren

 

FUNDRAISINGCOMMISSIE

 

   

 

Jan Luppes (voorz.), Eddy Heuzeveldt (champagne) en Willem v.d. Hoek (wijnactie)

 

 

 

SPEERPUNT 4: ZEG HET VOORT…

 

COMMISSIE PR & COMMUNICATIE

 

"Heeft tot taak buitenstaanders te informeren over Rotary in het algemeen en om de clubprojecten en clubactiviteiten naar buiten te promoten."

 

   

 

Koos Schoe (webmaster), Marcel Funke (webmaster), Jan Hulsegge (fotograaf)

 

COMMISSIE INTERNE COMMUNICATIE (WEEKBERICHTEN)

 

  

redactie

scribenten

Ine Taffijn (voorz.), Alya Assen en Koos Schoe

Alya Assen, Bernard Nederhoed, Chris Nannen, Coen van Meerten, Eddy Heuzeveldt, Ernst Rosenbaum, Eugene Snijdewind, Gerard Welling, Gerard Siebum, Inus Haasken, Jan Luppes, Jan Hulsegge, Johan Hamminga, Kees van Duyn, Lammert Klaren, Marcel Funke, Marloes Levelink, Menso Rappoldt, Onno te Nuyl, Patty Ament, Petra Dethmers, Piet Wigboldus, Rianne Elzing, Rob Zaal, Roelof Kleve (max 1x), Roelof Neutel (max 1x), Sonja van Beveren, Willem Prins, Willem van der Hoek en Wim Oosting en Wytse Bouma

"Maak bij de communicatie een onderscheid tussen programma-aankondiging en archieffunctie. Zorg dat de leden goed op de hoogte worden gehouden over de activiteiten van de club. Zorg voor een communicatie die hen enthousiasmeert mee te doen. Wordt in de communicatie ook aansluiting gezocht met de sociale media die vooral de jongere leden vooral gebruiken? Waarom geen berichtje via Facebook of WhatsApp over een interessante spreker of belangrijke gezamenlijke activiteit? Steeds meer Rotarians zitten op LinkedIn. Maak er gebruik van. Mocht je het gebruik van je clubwebsite willen stimuleren, verstrek dan (naast de korte samenvatting) een link naar je website in plaats van een volledig verslag per e-mail."

- uit het Rotaryhandboek voor clubbestuurders 2016-2017