Geen vrouwen in onze club!

Juni 1991

Er is een enquête gehouden onder de leden met als vraag de toetreding van vrouwen als lid van onze Rotary Club. De uitslag wordt bekendgemaakt. Voorzitter Onno te Nuyl kapte de heftige discussie over de toelating van vrouwen.

Van de 52 leden hadden er 8 te kennen gegeven (vanwege hun vertrek naar de Past Rotary Club Emmen Plus) niet mee te willen tellen bij de besluitvorming. Van de overige 44 leden waren er 10 tegen en 34 voor toetreding. Sinds de enquête hebben we 1 lid geïnstalleerd, ergo van de 45 leden waren er 10 tegen (22,2%).

Zelfs na Onno’s creatieve rekenkunst was er niet de vereiste 80% meerderheid voor het voorstel van het bestuur. Het voorstel werd teruggenomen c.q. aangehouden.

Voor meer oud nieuws:
zie het menu hiernaast…