CLUB KIEST VOOR DODEBOMENMEDIA

dodebomenmedia

Iedereen was het erover eens, de gouverneur had een bijzonder inspirerend verhaal gehouden. Kernzinnen ervan: "Gooi de luiken naar de samenleving open", "Hoezo, alles achter de login?" "Laat je zien als Rotary." "Durf flexibel en creatief te zijn!" Hij heeft zijn hielen nog niet gelicht of we doen precies het tegenovergestelde…

 

Het had zo'n mooie opmaat kunnen zijn naar een flexibel en creatief communicatiebeleid: hoe smeed je verslaglegging, website, Rotaryapp en social media - met respect voor individuele privacy - tot één samenhangend geheel? En hoe zet je het journaille op het spoor ervan? Voer voor een zware commissie, zou men denken.

Maar nee, dat is – nog steeds – een brug te ver.

Zonder noemenswaardige discussie werd besloten om toch vooral niets te veranderen aan vorm en verzendwijze van het weekbericht, daarmee het voorzichtig op een kier staande luik naar de samenleving weer effectief dichttimmerend.

Conclusie: wat Rotary doet, wat er gebeurt tijdens clubbijeenkomsten, gaat volgens het merendeel van de club kennelijk alleen de leden aan, anderen hebben daar niets mee te maken – een mening die intussen haaks staat op wat de gouverneur bedoelde. Alsof elke clubbijeenkomst zou draaien om hoogst persoonlijke ontboezemingen bij een levensbericht...

Ook van experimenten met andere werkvormen dan ouderwetse tekstbestanden, waarbij men nuttig gebruik zou kunnen maken van moderne multimediale mogelijkheden, ziet men kennelijk niet de toegevoegde waarde. Integratie met andere media lijkt verder weg dan ooit…

Dus blijven we voorlopig opgescheept met uitsluitend in eigen kring verspreide lappen tekst, in essentie identiek aan de gecyclostyleerde vodjes uit de beginjaren van onze club. Met dien verstande, dat vijftig jaar geleden de kop- en voetteksten actueler waren dan nu.

Vandaag opent het weekbericht met een artist's impression van een ontwerp voor het nog te bouwen Atlastheater, dat het uiteindelijk NIET heeft gehaald, en sluit af met het Rotarythema van het voorbije clubjaar. Subtieler kun je niet demonstreren dat je niet meer helemaal bij de tijd bent.

Toch jammer…