Vuurvogel

 

aanbesteding

In 1998 was het 25 jaar geleden dat de Rotary Club Emmen werd opgericht. Bij de voorbereidingen voor de viering voor dit jubileum is in de ledenvergadering besloten om een cadeau aan te bieden aan de samenleving van Emmen.

Het cadeau zou smaakvol, omvangrijk, herkenbaar, permanent en mogelijk initiërend moeten zijn.

In 1998 werd een prijsvraag uitgeschreven, waaraan 22 kunstenaars uit Nederland en België deelnamen met 24 ontwerpen.

In juni 1998 is door een jury van deskundigen en leken, aan de hand van een programma van eisen, een keuze gemaakt uit de inzendingen. De Vuurvogel scoorde bij alle geledingen veel hoger dan de andere ontwerpen. Dus werd opdracht verleend aan Cornelis Huisman en werd het schaalmodel op 26 juni 1998 aan de leden feestelijk gepresenteerd.

Beschrijving: http://www.rotary.nl/emmen/nieuws/archief/Vuurvogel/Fotos/1998%20De%20Vuurvogel/sp18%5E191.jpg

Cornelis Huisman, geboren op 9 december 1939, is ornamentist. Hij is autodidact en een typisch product van werktuigkundige oorsprong. Door zijn werkend bestaan als scheepswerktuigkundige en daarna als petroleum engineer, ontwikkelde hij een groot respect voor de oerkrachten der natuur. Vergaande inventiviteit en een brede beschouwing van zijn wereldomvattend werkterrein bepalen de vorm van zijn werken. Zijn artistieke inspiraties gaan dan ook bij voorkeur uit naar dynamische objecten die meestal worden uitgedrukt in de vorm van windwijzers en andere kinetische vormen. Zijn idee omtrent zijn werken, bestaat uit het mensen een goed gevoel te geven bij het zien van zijn werken. Wanneer dat lukt, is volgens hem het werk geslaagd.

constructie

afwerking

Op de foto is duidelijk te zien hoe de Vuurvogel is getransporteerd van België naar Emmen op een dieplader. Dit transport zal onderweg de aandacht hebben getrokken.

Bij Hustraco in Nieuw Schoonebeek zijn de onderdelen met grote zorg afgeladen.

Met de bedrijfsleider, Robbie Strijker, zijn inmiddels alle onderdelen langsgelopen, met de instructies van de kunstenaar in de hand.

Het stralen en in de grondverf zetten vraagt al veel aandacht. Hoe til je de onderdelen op en wat moet wel en wat moet niet gestraald en geschilderd worden.

Daarna moeten de juiste kleuren worden aangebracht, in de goede volgorde en op de juiste plaatsen. De Vuurvogel wordt vuurrood, maar dat is toch een te eenvoudige benadering. Let bijvoorbeeld op de ogen van de Vuurvogel met echte oogleden en wimpers, die moeten niet rood. Oogleden en wimpers worden voor een deel zwart en met bladgoud verguld.

Cornelis Huisman heeft er als kunstenaar het volste vertrouwen in, maar komt dit weekend en de daarop volgende dagen toch naar Emmen om zijn geesteskind na twee weken weer eens te zien en de laatste instructies te geven voor de verdere behandeling.

nest

De Vuurvogel komt hier te staan in een open ruimte en zal reeds van verre zijn te zien. Komend over de Ermerweg van links onder, komend over de Hondsrugweg van midden onder, of vanuit Duitsland over de Van Schaikweg, van midden rechts of vanuit het centrum van Emmen. De Vuurvogel wordt een oriëntatiepunt voor Emmen.

De Vuurvogel is een windwijzer en zal dus steeds, afhankelijk van de windrichting, een andere stand aannemen en daardoor ieder moment weer verbazen met zijn schoonheid.

Na het gedeeltelijk opvullen van het gegraven gat en het verdichten van het zand is op woensdagmorgen de bekisting geplaatst.

Met de kunstenaar Cees Huisman wordt overleg gevoerd over de juiste data voor de afwerking van de Vuurvogel en het plaatsen van de kolom op de fundering.

De bekisting is verwijderd en het gat rond de fundering is weer opgevuld met zand en verdicht.

De afwerking rond de fundering kan nu plaatsvinden.

plaatsing

daarna…

Sneeuw 2003

onderhoud 2004

onderhoud 2006