KLIMAATVERANDERING EN NATUURBEHEER

klimaatlezing

 

OVER KLIMAATBESTENDIG NATUURBEHEER IN TERREINEN VAN HET DRENTSE LANDSCHAP

 

Klimaatverandering ervaren we in Drenthe op twee manieren: wateroverlast en droogte. De droogte is een relatief nieuw verschijnsel, evenals valwinden. De extremen nemen toe. De diversiteit van soorten verandert en vermindert. Het tempo waarin dit gebeurt is enorm snel en daarmee ook zorgelijk. Het Drents Landschap maakt de keuze om bossen te behouden en aan te planten om de CO2-problematiek aan te pakken. Bijzonder in Drenthe is hierbij de opgave om de CO2-uitstoot door veenoxidatie aan te pakken.

Alle ingrepen in het landschap vergen integrale gebiedsontwikkeling, waarbij vele afwegingen en partijen betrokken zijn. De bereidheid tot samenwerken is groot met de extremere omstandigheden (bv de droogte van de twee afgelopen zomers). In die samenwerking zit ook de oplossing voor de toekomst.

 

 

Uko Vegter

Hoofd Team Natuur en Landschap

 

klik hier voor meer info over de stichting "Het Drentse Landschap" …