TYPISCH DRENTHE

 

 

 

Onze spreker, Bernhard Hanskamp, is voormalig planoloog van de provincie Drenthe. Hij heeft gewerkt aan beleidskaarten voor hoe Drenthe er uit zou moeten komen te zien en is ook bij de ruilverkaveling betrokken geweest. Hanskamp is auteur van een aantal boeken, waaronder “Bewogen Ruimte”. Hij schetst in hoog tempo de ontwikkelingen in Drenthe van 1942 tot nu. Hij spreekt ook over Het Wonder van Drenthe, waarmee hij bedoelt dat in een periode van 25 jaar structurele achterstanden in Drenthe zijn ingehaald.

Hij schetst de ontwikkeling van de 3 nieuwe kernen Assen, Emmen en Hoogeveen, de 2 oude kernen Meppel en Coevorden, naast de ontwikkeling van landbouw en natuur. Hij zwaait veel lof toe aan twee commissarissen van de Koningin, Cramer en Gaarlandt, en de gedeputeerde Londo die sterk aan een geheel eigen ontwikkeling van het Drentse Landschap hebben bijgedragen. Zij toonden visie t.a.v. het behoud van natuur- en stroomgebieden als de Drentse Aa en het behoud van een open landschap.

Zij ondersteunden plannen van de Provinciale Planologische Dienst en Staatsbosbeheer in dezen. Zij bepleitten in Den Haag voor Drenthe een ontwikkeling van de nieuwe kernen Assen, Emmen en Hoogeveen, de aanleg van infrastructuur, wat later leidde tot de A28, A37. Geen versnippering van industrie over de omliggende dorpen, maar concentratie in de kernen. Met deze visie wisten ze veel extra geld naar Drenthe te halen.

De ontwikkeling in Drenthe is volkomen anders verlopen dan bijvoorbeeld in Brabant. Daar is veel meer bedrijvigheid versnipperd over dorpen en steden. Dat heeft tot een volkomen ander landschap geleid. In Drenthe zijn de kernen van de dorpen blijven bestaan, in Brabant is meer verspreide bebouwing ontstaan. De bestuurders hadden destijds ook al goed de recreatieve mogelijkheden van Drenthe in het oog. De ruilverkaveling ondersteunde dit beleid. Boerderijen werden verplaatst om grote aaneengesloten “lege” gebieden te krijgen. De bescherming van de beekdalen, vennen, heidevelden tegen ontginning of aanleg van militaire terreinen leidde uiteindelijk tot het landschap zoals we dat nu kennen.

Drenthe is geologisch gezien een omgekeerd soepbord. Er ontspringen stroompjes en beekjes op het hoge deel. Het water stroomt af naar de randen. De kwaliteit van het water als ook de afstroom zijn in Drenthe zelf te beïnvloeden. Hanskamp vindt dat ook in de nabije toekomst het beheer van het watersysteem zeer belangrijk is en aandacht verdient. Schoon en kostbaar water niet laten weglekken is zijn advies.

 

 

Klik hier voor een sneak preview van zijn volgende boek …