THE BOYS OF 1905

THE BOYS OF 1905

 

EEN STUKJE GESCHIEDENIS

 

Niemand is heilig, maar binnen Rotary komt Paul Harris dicht in de buurt…192

Op 23 februari 1905 kwamen Paul Harris, een jonge advocaat, en drie vrienden (een kleermaker, een kolenhandelaar en een mijningenieur) samen in een klein bureau in Chicago. Hij maakte zich zorgen over de onverschilligheid in de samenleving en zocht betrokkenheid via deze bijeenkomsten. Het doel: vriendschap en uitwisseling van beroepservaring onder zakenlui. De naam Rotary werd gekozen tijdens een van de eerste vergaderingen; de leden kwamen om de beurt (‘roterend’) samen op elkaars werkplaats.

Rotary was geboren. Het concept sprak aan, en het aantal clubs groeide snel, gepland en ongepland. Rotary International werd opgericht, en na een stagnatie door de Eerste Wereldoorlog veroverde Rotary de wereld: in 1922 20.000 leden in 200 clubs, waaronder Rotaryclub Amsterdam.

 

Uniek historisch filmmateriaal uit de vroege jaren van Rotary, gered uit de archieven van de Rotaryclub Chicago ("Rotary/one") en gerestaureerd door leden van de "Rotary Global History Fellowship".

 

 

Mijlpalen van een eeuw Rotary.

 

 

VAN PAUL HARRIS' FELLOWS TOT PAULHARRISFELLOWS

 

Wanneer iemand $ 1000,= doneert aan de Rotary Foundation, of iemand anders doet dat ten gunste van hem/haar, dan kan deze persoon worden erkend als paulharrisfellow. Rotaryclubs maken van dit laatste gebruik om leden te eren die zich op bijzondere wijze hebben onderscheiden bij het in praktijk brengen van de Rotaryidealen. Een deel van de normale clubcontributie is namelijk bestemd voor de Rotary Foundation. Zo verzamelen clubs “recognition points”, die ze ter bestemder tijd kunnen verzilveren, wanneer zij een lid willen voordragen als paulharrisfellow. Er wordt dus géén geld voor gebruikt dat verzameld is met projecten!

Onze club kent er vier:

 

Koos Schoe

hamming-johan

Johan Hamminga

nannen-chris

Chris Nannen

foto Onno te Nuyl

Onno te Nuyl

 

 

 

het "gewone"speldje

 

Het Amerikaanse begrip “onderscheiden” heeft andere nuances dan het onze. Het sluit meer aan bij de competitieve trekjes in hun cultuur, en kan dus onbekommerd worden gebruikt als marketingstrategie voor het genereren van meer geld voor goede doelen (dat de Rotary Foundation een goed doel is staat buiten kijf). Zo is het in de Verenigde Staten heel gebruikelijk – en de Rotary Foundation beveelt dit ook nadrukkelijk aan – om echtgenoten, kinderen, vrienden en collega’s te eren met een paulharrisfellowschap.

Maar waarom zou je je beperken tot een gift van duizend dollar? Geef er twee of meer! Hoe hoger het bedrag – hoe "hoger" het speldje…

 

erkenningsbedrag

niveau speldje

US$2,000 - 2,999.99

1 saffier

3,000 - 3,999.99

2 saffieren

4,000 - 4,999.99

3 saffieren

5,000 - 5,999.99

4 saffieren

6,000 - 6,999.99

5 saffieren

7,000 - 7,999.99

1 robijn

8,000 - 8,999.99

2 robijnen

9,000 - 9,999.99

3 robijnen

 

phf_pins

Bovenste rij: de speldjes met saffier(en), onderste rij: de speldjes met robijn(en)

 

100% PHF-CLUB

Er zijn zelfs Rotaryclubs die er naar streven om al hun leden paulharrisfellow te maken. Het levert in ieder geval een heel bijzonder vaantje op.

Wij Nederlanders kijken wat onwennig naar deze praktijken, en houden ons liever bij onze eigen manier van onderscheiden.