De organisatie van rotary

Macintosh HD:Users:pauleijgendaal:Desktop:logo rc e-l goud_edited-1.jpg

DE ORGANISATIE VAN ROTARY

 

Rotary International (Rl) is een wereldwijde organisatie met een platte structuur. RI kent een indeling die loopt via de wereld naar ZONE, van zone naar DISTRICT en van district naar CLUB. RI heeft een WERELDPRESIDENT met zijn/haar bestuur (de BOARD OF DIRECTORS) en 530 GOUVERNEURS voor evenveel districten. Elk van de 30.000 clubs heeft een CLUBBESTUUR. Er zijn wereldwijd 1,2 miljoen leden. De zones hebben geen bestuur, maar zijn wel een aandachtsveld bij de DIRECTORS uit de Board. Het hoofdkantoor van Rl is gevestigd in Evanston, in de staat Illinois van de Verenigde Staten.

https://www.rotary.nl/jacobswoude/cluborganisatie/algemene_info/algemene_info-6.gif

Nederland telt 7 districten met een in totaal ruim 430 clubs en circa 20.000 clubleden. Nederland is samen met België, Liechtenstein, Luxemburg en Zwitserland ingedeeld in Zone 13 van RI

In elk district is een gouverneur (DG) werkzaam.

Hij/zij wordt benoemd door de INTERNATIONALE CONVENTIE, op voordracht van de DISTRICTSCONFERENTIE. De DG is te beschouwen als gedelegeerd bestuurslid van Rl binnen het district. Hij/zij is voor de duur van een Rotaryjaar onder meer belast met de begeleiding van de clubs. Daartoe bezoekt de DG alle clubs minstens eenmaal per jaar.

Hij/zij behartigt de districtsbelangen. De eenjarige DG-functie is een onbezoldigde fulltime baan.

Districten zijn op hun beurt onderverdeeld in REGIO'S. Minimaal wordt er twee keer per jaar een REGIONAAL BESTUURSCONTACT (RBC) georganiseerd. Tijdens een RBC wordt districtsinformatie verstrekt, worden projectervaringen uitgewisseld en regionale afspraken gemaakt.

Elke Rotaryclub is binnen Rl autonoom, doch wel gebonden aan de statuten van Rl

Elke Rotaryclub heeft een nauwkeurig vastgesteld en omschreven clubgebied. Er kan meer dan één Rotaryclub in hetzelfde clubgebied voorkomen (een zogenaamde

ADDITIONAL CLUB).

Het clubjaar van alle Rotaryclubs loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Meer info over de organisatie van Rotary is te vinden op www.rotary.nl