Clubprofiel

RC Etten-Leur e.o.


Rotaryclub Etten-Leur e.o. is voortgekomen uit Rotary Club Zevenbergen. Het charter werd uitgereikt op 2 januari 1978. Rotary club Etten-Leur maakt deel uit van een wereldwijde Rotary organisatie welke gesticht werd in 1905. Rotary heeft in de wereld 1,2 miljoen leden. Zij zijn verenigd in 30.000 clubs in 163 landen. Rotary wordt geleid door een internationale President. Nederland is verdeeld in 7 districten welke elk onder leiding staan van een Gouverneur. Rotary Nederland heeft ongeveer 20.000 leden in meer dan 400 clubs.

De Zeemeermin

"De Zeemeermin" is als clubsymbool gekozen op grond van de locatie. Voordat Philips de Goede het Hertogdom Brabant en het Graafschap Holland in respectievelijk 1430 en 1433 in zijn Bourgondische staat wist te verenigen, liep de grens tussen deze twee leengoederen juist tussen Leur en Zevenbergen. De grens werd gevormd door de rivier de Mark en dus precies door ons district. Het was een grens tussen een hoog en droog gebied van klei en zand met bossen en een laag nat gebied met polders. Pas op het einde van de 18e eeuw werd staats-brabant van wingewest tot een volwaardige provincie en kreeg het de huidige grenzen. De oude grens liep precies door ons district. De zeemeermin symboliseert de gedeelde eenheid in haar middel zelve terwijl boven en onderlijf een afspiegeling zijn van de twee samengevoegde gebieden.

Rotary kent vijf zogenoemde Avenues of Service

De vijf 'Avenues of Service', gebaseerd op het doel van Rotary, vormen de filosofische hoeksteen en het grondvest van Rotary waarop de activiteiten van de club zijn gestoeld.


- Club Service

Richt zich op het versterken van Fellowship en verzekert zich ervan dat de club doelmatig functioneert.


- Vocational Service

Moedigt rotarians aan anderen te dienen met behulp van hun beroep en door hoge ethische normen te betrachten.


- Community Service

Beslaat de projecten en activiteiten die de club onderneemt om het leven in de omgeving te verbeteren.


- International Service

Omvat acties die ondernomen worden om het humanitaire bereik van Rotary over de wereld uit te breiden en begrip voor elkaar te bevorderen en vrede te bewerkstelligen.


- Youth Service

Bevat alle activiteiten in het kader van jeugd en uitwisselingsprogramma’s.

Wie kan er lid worden?

Rotary tracht een afspiegeling te zijn van de maatschappij. Om deze doelstelling te bereiken zijn er z.g. classificaties ingevoerd. Dit wil zeggen dat er getracht wordt van iedere beroeps- en institutionele activiteit een vertegenwoordiger in de club te hebben. Indien een zittend lid 15 jaar lid is ofwel niet meer actief is in zijn beroep kan een 2° vertegenwoordiger binnen dezelfde classificatie aanvaard worden Lid word je op voordracht van clubleden. Als je uitgenodigd wordt lid te worden en je in principe achter de doelstelling van Rotary staat word je uitgenodigd enkele clubbijeenkomsten bij te wonen. Daarna kan de officiële installatie plaatsvinden.

Club bijeenkomsten

De Rotary Club Etten-Leur e.o. komt iedere dinsdagavond bij elkaar in de Nieuwe Nobelaer te Etten-Leur van 18.30 uur tot 21.00 uur.

Bijzondere Activiteiten

Jaarlijks wordt een IQ-Quiz georganiseerd. Daar nemen service clubs uit de hele regio aan deel. De opbrengst is bestemd voor een Sinterklaasactie voor kinderen die misschien door de goedheiligman worden vergeten.

In 2002 werd gestart met een tweede, jaarlijks terugkerend, evenement en wel het proeven van de nieuwe haring. De haven van Etten-Leur vormt hiervoor een perfecte entourage. De veiling van het "eerste" vaatje blijkt een echte uitdaging te zijn voor de plaatselijke ondernemers. Elk jaar wordt de opbrengst beschikbaar gesteld aan een goed doel.

Daarnaast zijn er veel andere activiteiten waaronder ook projecten waarbij het niet zozeer gaat om financiële ondersteuning maar om de persoonlijke inzet van leden van de Rotaryclub Etten-Leur e.o.