Stichting Oude Begraafplaats Geldermalsen

Stichting Herstel Oude Begraafplaats Geldermalsen

Met de oprichting van de Stichting Herstel Oude Begraafplaats Geldermalsen is een project van de Rotaryclub Geldermalsen van start gegaan. Het doel van de stichtingsbestuur is om de oude algemene begraafplaats aan de D.J. van Wijkstraat een flinke opknapbeurt te laten ondergaan.

De begraafplaats dateert uit de eerste helft van de 19e eeuw. De oudste grafsteen dateert van 1836. Op de begraafplaats zijn bijzondere staande en liggende zerken en grafkelders. De toestand van veel grafmonumenten is echter slecht. De geschiedenis van deze begraafplaats is verweven met de bekende inwoner E.W. van Dam van Isselt (1796-1860), die hier ook begraven is. Hij was onder meer heer van Geldermalsen en kamerlid. Vele prominente inwoners zijn hier begraven, nagenoeg alle negentiende-eeuwse burgemeesters, wethouders, notarissen, predikanten en raadsleden. Ook belangrijke industriëlen liggen hier begraven..

De eerste stappen voor herstel van de begraafplaats zijn al genomen. Er is een een website in de lucht om belangstellenden en bevolking te informeren over de doelstelling van stichting: www.oudebegraafplaatsgeldermalsen.nl . Met het Geldermalsense gemeentebestuur, als eerste verantwoordelijke voor het beheer, is contact opgenomen over een bijdrage en het verzoek om plannen te maken voor een algeheel verbeterplan. Fondsen zijn aangeschreven en over één subsidieaanvraag is inmiddels positief beschikt. Een aannemer en een steenhouwer zijn gevraagd om een globale kostenbegroting te maken voor het opknappen van de graven. Daarnaast proberen wij familie/nabestaanden van overledenen te bereiken, die op de oude begraafplaats een graf hebben. De rechthebbenden van deze graven zullen wij vragen of zij geïnteresseerd zijn in restauratie van 'hun' familiegrafmonument. Op dit moment wordt getracht om met hulp van de afdeling monumentenzorg een actueel overzicht te krijgen wie, waar en wanneer is begraven. Vervolgens zal worden geprobeerd de rechthebbenden op te sporen. Tevens worden van de afzonderlijke grafmonumenten foto's gemaakt.

Wanneer de fondsen voor het opknappen van de graven niet in voldoende mate van de rechthebbenden zouden kunnen worden verkregen kan de nieuwe stichting actie gaan ondernemen om tot aanvulling van het benodigde budget te komen.

Voor meer informatie info@oudebegraafplaatsgeldermalsen.nl