Rotary ondersteunt twaalf nieuwe projecten in Gemert, Bakel en Laarbeek

De maand januari is voor de Goede Doelencommissie van Rotary Gemert –Beek en Donk – Lieshout een drukke maand geweest. Steeds meer verenigingen en instellingen leren de weg kennen naar Rotary voor het indienen van een aanvraag voor het ondersteunen van lokale activiteiten. Deze maand zijn er maar liefst twaalf projecten toegekend met bijdrages van 250 tot 1000 euro.

De projecten die ondersteuning hebben ontvangen variëren van een cultuurproject op Openbare Basisschool Het Klokhuis in Beek en Donk tot het Ziekentriduüm in Bakel. Ook Omroep Kontakt heeft een bijdrage ontvangen van 1000 euro om de uitzendingen via TV mogelijk te maken. De overige tien organisaties hebben ook een bijdrage ontvangen:

- Harmonie Excelsior

- Stichting NAH Café (NAH = Niet Aangeboren Hersenaandoening)

- Jeu de Bouleclub Mariahout
- Dagopvang ouderen De Ontmoeting Handel
- MAS De Hilt
- De Lieshoutse Wielrenners
- Koor Koskoier
- Toneelvereniging Mariahout
- Stichting Kunstroute Laarbeek
Een aantal aanvragen die afgelopen periode zijn ingediend zijn nog in behandeling.

Rotary zet zich in zo veel mogelijk projecten te voorzien van een kleine financiële injectie. Deze serviceclub verwerft haar middelen met de uitvoering van fondswervende activiteiten en middels een bijdrage van WiSH Outdoor die ook dit jaar weer 20.000 euro heeft bijgedragen.

Er zijn ook aanvragen die geen ondersteuning ontvangen. Dit komt omdat Rotary geen financiële bijdrage geeft aan de organisatie van feesten of aan projecten die zelf ook weer geld aan het werven zijn voor andere goede doelen.

Rotary zoekt nog steeds naar lokale projecten om hen te kunnen ondersteunen. Het gaat om activiteiten die direct in de eigen regio worden uitgevoerd. Verenigingen en activiteiten die ondersteuning zoeken bij de Rotaryclub kunnen een email sturen naar secretariaatclubgbl@gmail.com of Rotaryleden aanspreken.

Meer informatie is ook te vinden op www.rotary.nl/gemertbeekdonklieshout