© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Een nieuwe toepassing voor de historische luidklok uit de Grote Toren In Gorinchem

Een project van Rotaryclub Gorinchem -Merwede

Aanleiding

Bij de restauratie van het carillon van de Grote Toren, omstreeks 1965, kwam een oude luidklok vrij.

Deze was tussen 1581 en 1965 in gebruik als brandklok, die werd geluid bij brand en andere gevaren, zoals een dijkdoorbraak.

De klok, die eigendom is van de gemeente Gorinchem, werd in bruikleen gegeven aan de in dat jaar nieuw gebouwde Exoduskerk. Dit kerkgebouw is door de hervormde gemeente verkocht en de klok kwam medio januari 2019 terug naar de gemeente Gorinchem.

Men zocht een nieuwe bestemming voor de luidklok.

Een klokkenstoel

De gedachte ging uit naar het maken van een karakteristieke eikenhouten Klokkenstoel waarin de luidklok als essentieel onderdeel een passende plaats krijgt.

Vrijstaande klokkenstoelen, voorzien van een overkapping, komen veel voor bij kerken in het noorden van het land. Maar ook op andere plaatsen is soms gekozen voor vrijstaande klokkenstoelen, zoals bij het welbekende oorlogsmonument op de Waalsdorpervlakte.

Deze wordt traditioneel geluid tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei.

En dat is nu wat de initiatiefnemers voor ogen stond: een klassieke klokkenstoel in combinatie met de plek waar jaarlijks in Gorinchem de dodenherdenking plaats vindt, Buiten de Waterpoort.

In 2020 wordt uitvoerig stil gestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, dan 75 jaar geleden. Landelijk worden daar nu al voorbereidingen voor getroffen. Bij die gelegenheid wordt de Gorcumse klokkenstoel, als onderdeel van de dodenherdenking, geluid.

Realisatie in samenwerking met Gorcumse beroeps-onderwijs

Voor de realisatie van de in Frans eikenhout uit te voeren klokkenstoel wordt samen gewerkt met het Gorcumse Omnia College en Rotaryclub Gorinchem- Merwede. Onder begeleiding van restauratiedeskundige Bernard Siera (ontwerper en mede- initiatiefnemer van de klokkenstoel) krijgt deze, samen met docenten en leerlingen als “leerlingen bouwproject” gestalte. Ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers die zijn geworven met hulp van de gemeentelijke Vrijwilligers Vacaturebank.

Financiering

Voor de financiering van de Klokkenstoel is Rotaryclub Gorinchem-Merwede volop in beweging.

Een basis voor de financiering is gevonden in een toezegging vanuit het gemeentelijke project ‘Bliek in Actie’. Daarnaast is er steun van onder meer het Rievierenlandfonds, Stichting FOWW en van enkele bedrijven ‘In natura‘.

Bijlage:

De klok, een historisch monument

In de klok zijn de volgende inscriptie’s aangebracht:

In de bovenrand: Henrick van Trier heeft mij gegoten int jaer ons Heeren 1581.

Daaronder is aan de ene zijde het wapen van Gorcum aangebracht, met aan de andere zijde het getal 589 (het gewicht van de klok)

Hendrik: Henrick van Trier (ca. 1530- 1610), was klokkengieter te Aken. Hij was een productief gieter van wie een vijftigtal klokken in de periode 1552-1594 bekend zijn. Vanaf 1570 werkte hij uitsluitend nog in Nederland, en zeker niet aan de geringste projecten waaronder niet alleen het gieten van klokken maar ook en dikwijls vooral geschut. In ons land werd Henrick van Trier vooral vermaard door de ongeveer 8750 kg wegende klok uit 1570 in de Oude Kerk te Delft. Deze klok was eeuwen lang de zwaarste van Nederland. Ook goot hij in 1577/78 luidklokken voor de Martinitoren te Groningen. De grootste daarvan weegt circa 7850 kg. Henrick van Trier is stellig de belangrijkste Van Trier voor Nederland geweest.