Rotary Gorssel in Ecuador

We hebben in de afgelopen jaren talloze acties gevoerd voor een tehuis in Ecuador. Dankzij deze acties – en uw steun – kon Rotary Gorssel meer dan € 50.000 investeren in dit tehuis in Riobamba.

Het belangrijkste doel was niet alleen om de kinderen met een handicap een schoolopleiding en een nuttige tijdsbesteding te bieden. Wij als Rotary Gorssel vinden het ook belangrijk om de school zo veel mogelijk op eigen kracht te laten draaien. Zo kwamen er naaimachines waarop leerlingen onder meer draagtassen fabriceren, waarvan de opbrengst naar de school gaat. Het laatste deel van het project betreft de bouw van een kleine boerderij, waar de school eigen producten kan verbouwen. 

Ons lid Leo Franke is onlangs met zijn vrouw Marjo op eigen kosten naar Ecuador gereisd om de voortgang van dit laatste projectdeel te bekijken. Op de foto is te zien hoe een kleine plaquette aan de gevel wordt bevestigd, ten teken dat Rotary Gorssel dit project heeft gesteund. Op de andere foto ziet u Leo, Marjo met medewerkers van de school en een leerling op de boerderij-in-aanbouw.

.