Haydn Jeugd Strijkorkest

het was prachtig

Dit jaar hebben we na het door ons georganiseerde voorjaarsconcert het Haydn Jeugd Strijkorkest kunnen ondersteunen en hebben ervoor kunnen zorgen dat zich nog twee sponsoren hebben gemeld voor een aanzienlijk bedrag.

 

een ZINNvol project

een ZINNvol project

Rotaryclub Groningen Oost werkt sinds februari 2016 samen met ZINN, organisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn. De samenwerking bestaat uit de (financiële) adoptie van de concerten van Muziek in Huis. Rotaryclub Groningen Oost is bij ieder concert aanwezig met 4 clubleden en verricht hand- en spandiensten. Vind hier de informatie over de organisatie van dit project en hoe de Rotarians zich hiervoor inzetten.

 

Sathikosath

Kansen voor de jeugd

We ondersteunen het project van Sathikosath, dat de kinderen van de dragers helpt een goede opleiding te krijgen, zodat ze later een goede bijdrage aan de verdere ontwikkeling van hun land kunnen leveren

 

Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds Groningen creëert sportkansen voor kansarme kinderen: kinderen tot 18 jaar die in gezinnen leven met weinig geld kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning.

 

Vlieland kamp

Even ontspannen en kind zijn

Al sinds 1972 organiseert de Stichting Rotary Vlielandkamp jaarlijks het vakantiekamp voor kinderen die, om uiteenlopende redenen, zonder het kamp dat jaar niet met vakantie kunnen gaan. Vanuit Rotary Groningen Oost krijgen jaarlijks 2 kinderen de kans om deel te nemen aan het Rotary Vlieland kamp en daarmee op een onvergetelijke vakantie.

 

Rotary Doctors

scholing is belangrijk

In veel gebieden in de wereld zijn de medische voorzieningen onvoldoende. De gezamenlijke Nederlandse Rotary Clubs bieden jaarlijks zo'n 50 specialisten, artsen en tandartsen de mogelijkheid om hun kennis en ervaring in deze gebieden in te zetten.

 

Dennie de wensboom

Wat fijn dat we kunnen helpen

Dit jaar gaat de opbrengst van het Dennie de Wensboom naar het Kinderen in de Knel project van Humanitas. Hierbij krijgen kinderen van 6-20 jaar die in de rol van mantelzorger terecht zijn gekomen, een steuntje in de rug. Zodat ze toch af en toe er op uit kunnen en kind kunnen zijn.
U kunt meehelpen dit goede doel te steunen door een donatie te doen op www.denniedewensboom.nl

Afgelopen jaar hebben het Beatrix Kinderziekenhuis en IMC Weekendschool Groningen een cheque van 25.000 euro ontvangen.

 

Visio de Brink

Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen ontstond in januari 2010 uit drie organisaties: De Brink, Sensis en Visio. Vanaf 1990 speelt De Brink steeds beter in op de meest uiteenlopende vragen van ouders/verzorgers en professionals. De officiële landelijke erkenning van dit type zorg- en dienstverlening volgt in 1995. De Brink wordt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangewezen als centrumvoorziening voor zorgverlening aan mensen met een verstandelijke en visuele beperking. Daarmee verwerft De Brink landelijke erkenning. Inmiddels wordt niet meer alleen intramurale zorg geboden, maar ook semimurale en extramurale zorg.

 

Golfevenement

wie gaat er winnen?

We houden een onderlinge competitie onder de verschillende Rotary clubs in Groningen. De opbrengst van deze competitie zal aan een nog nader te bepalen goed doel worden besteed.