@rchief

Sinterklaas
18 mrt. HR & Duurzaamheid, Willem Hein
Een evenwichtig en duurzaam personeelsbeleid. Hoe daar mee om te gaan als het personeelsbestand ouder wordt? Willem Hein, directeur Beljon & Westerterp deelt zijn ervaringen en tips.
Kroegentocht
Meedenken met de voorzitter
De eerste bijeenkomst na de Jaarrede van onze nieuwe voorzitter stond in het teken van het genereren van nieuwe ideeën en aandachtspunten voor het komende jaar.
Wat gebeurt er allemaal om ons heen?
In het vorige kwartaal hebben we aandacht besteed aan de tijdgeest waarin we leven en wat dit voor invloed heeft op ons leven. Drugs, drukte, nieuwe media, verkiezingen, ISIS, het is allemaal voorbij gekomen. Wat kunnen we hier als Rotary mee, moeten we hier iets mee? Kunnen we de uitvloeiselen verzachten? het waren interessante onderwerpen en mooie discussies. Dat is ook de waarde van Rotary: het op een respectvolle wijze uitwisselen van verschillende ideeën en meningen. Dit laatste deel van het Rotary jaar hebben we weer onze eigen leden aan het woord. Over hun ervaringen, hun werk, over actualiteiten waar ze mee te maken hebben, over hun visie op de ontwikkelingen in de wereld. Boeiend programma!
25 mrt. Geen bijeenkomst Goede Vrijdag
In verband met Goede Vrijdag is er geen clubbijeenkomst. We wensen iedereen fijne Pasen!
Uitwisselingsmogelijkheden middelbare scholieren
Zaterdag 15 oktober vindt de landelijke informatiedag over de uitwisselingsmogelijkheden die binnen de Rotary beschikbaar zijn voor middelbare scholieren.
1 april 2016 Breaking news
De actualiteit binnen onze club
We hebben weer kinderen een gelukkige vakantieweek bezorgd!
Ook dit jaar heeft Rotary Groningen Oost weer een tweetal kinderen naar het Vlielandkamp kunnen laten gaan. We zijn altijd erg blij als we kinderen uit de stad deze belevenis kunnen laten meemaken.
Wereld Rotary conferentie Seoul
Van 28 mei tot 1 juni wordt de Wereld Rotary Conferentie in Seoul gehouden. Ver weg, maar vast heel erg interessant.
8 april Het Martiniziekenhuis door Leo de Kok
Het ontstaan, de geschiedenis (en misschien de toekomst) van het Martiniziekenhuis
Rotary helpt Jonge Mantelzorgers in Groningen
Zomer BBQ
Zomer Lunch