© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Meedenken met de voorzitter

Aandachtspunten in onze commissies

De eerste bijeenkomst na de Jaarrede van onze nieuwe voorzitter stond in het teken van het genereren van nieuwe ideeën en aandachtspunten voor het komende jaar.

In het kort waren er vier aandachtsgebieden:

PR & Communicatie

In hoeverre kunnen we de beeldvorming rondom Rotary positief beïnvloeden door inzet van nieuwe media en willen we dat? Heeft dit een positief effect op nieuwe leden?

Community Service en projecten

Er is nagedacht over 3 regionale en 1 internationaal project en hiervoor wordt een Denktank opgezet.

Nieuwe Leden

De criteria om nieuwe leden te introduceren wordt nog eens onder de loep genomen zodat we de nieuwe leden die bij ons passen ook van harte kunnen verwelkomen

Jeugd

De samenwerking met de Rotaracters wordt verstevigd en we kijken of we meer aandacht aan de internationale uitwisseling kunnen gaan geven.