Nieuwjaar speech 2017

C:\Users\Jack\OneDrive\Documents\Rotary\Bestuur 1617\Info\T1617EN_PMS-C.png

Nieuwjaar speech 2017

Beste Rotary vrienden en vriendinnen.

Liebe Freunde und Freundinnen aus Aurich, Präsident Dr Rolf Schlichting und Vorstand, herzlich Willkommen in Groningen. Wir haben eine lange Tradition als Schwesterclubs und da Aurich 1 Jahr älter ist, werden wir diesem Jahr unsere 50sten Geburtstag feiern. Ob es Ihrer Clubtreffen, Feier des neuen Jahr hier und nächsten Woche in Aurich, oder unsere gemeinsamen Aktivitäten wie zum Beispiel Golf oder James Bond sind, die Bindung zwischen beiden Vereinen ist immer deutlich sichtbar. Ihr Anwesenheit freut uns besonders.

2017 is begonnen. Wij allen hebben de beste wensen gedeeld en verheugen ons op een beter jaar. Meer gezondheid, minder zorgen, meer geluk, minder tegenslagen, meer mogelijkheden, minder beperkingen, meer vreugde, minder verdriet. Onze verlanglijst is lang, we willen veel en er is ook veel wat we niet willen.

Ook vorig jaar in 2016 hebben we de beste wensen gedeeld. Wat hebben we als individu en als Rotary samen kunnen doen? Samen omdat we dan veel sterker zijn. Het gaat erom wat wij samen kunnen verbeteren, wat wij willen, wat wij doen, en wat er niet mogelijk was valt heel simpel buiten onze scope.

Onze leden hebben afgelopen jaar in onze eigen omgeving, India, Afrika, Suriname, Bangladesh, en ik ben vast nog bijzondere oorden vergeten, hun bijdrage kunnen leveren aan het haalbare, de verbetering van die omstandigheden waar wij grip op hebben. Grip door direct zelf, samen of via lokale vertegenwoordigers te werken aan de verbetering van de leefomstandigheden van anderen.

Als vereniging hebben we kunnen werken aan de ontwikkeling van onze eigen leden via vocational service, aan betrokkenheid met de volgende generaties via Jeugd services en aan onze samenleving via community service.

We zijn 2016 begonnen met de nieuwjaarsreceptie waar Aurich goed vertegenwoordigd was. Hierna ga ik uw geheugen testen om te zien of de inhoud van het afgelopen jaar weer bovenkomt.

Lezingen:

·

Lianne Pentinga en Karin Visser van de Stichting Geef Kleur, sociale cohesie en sociale participatie bevorderen om zodoende de kwaliteit van de lokale samenleving te verbeteren.

·

Professor Doctor Boudewijn de Bruin, met een geweldige lezing over ethiek in de financiële wereld.

·

Marita Schaaps van WerkPro, werk en begeleiding van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

·

De film The Salt of the Earth van Sebastiäo Salgado die ons duidelijk maakt dat er wereldwijd (ook voor Rotary International) heel veel te doen is.

·

Gerrit de Lange en Esmeralda van Boon over de Opvang vluchtelingen in Nederland. 6 kinderen van Rotarians waren hierbij aanwezig.

·

Heleen Barkema, ambassadeur van KiKa.

·

Inge de Graaf en Evert Stel van de Stichting Vaarwens.

·

Jacob Boonstra van World Servants, jongeren bouwen scholen.

·

Prof. Dr. Peter Verhoef, Ethiek en dilemma’s in marketing bij gebruik big data.

·

Rutger Zuidam, DutchChain.com, Blockchain een hype woord in 2016 of echt?

·

Bezoek en lezing van gouverneur District 1590 Louwrens Hacquebord

·

Vluchtelingen Griekenland, Anja Holwerda (spreker) en Rutger Korte (Rotaract Groningen).

·

Lukas Joel over natuurlijk auto’s en het land Zweden als Consul.

·

Mark Willems van de Mediawinkel in ‘ The Big Building’. Indrukwekkende 3 d animaties, echt of animatie?

·

Peter Velthuis van Sport Management Bureau.

·

Alfons Tjerk van Dijk, van Stichting Hoogvliegers. Kinderen een unieke dag geven in een vliegtuig.

·

Sinterklaas, die ons zijn zorgen deelde, over Steven Hawking zijn visie dat we zitten op een kruispunt in de geschiedenis. Macht, elite en het volk.

·

Ryan Plein, longarts te Drachten en voorzitter SuriDocs over ambulancezorg in Suriname.

Bijdragen en donaties.

·

Stichting geef kleur: 500 euro.

·

Eebo, sloppenwijk Kibera bij Nairobi: 3000 euro plus 1000 na een brand.

·

Stichting Vaarwens: bijdrage voor een vaarwens loopt nog.

·

Ambulancezorg in Suriname: 500 euro aanvraag loopt.

·

Stichting Hoogvliegers: 500 euro aanvraag loopt nog.

·

Anja Holwerda heeft 500 euro gekregen om 3 maand als hoofd medische zorg op Lesbos in een vluchtelingen kamp te werken als vrijwilliger.

·

World Servants: 500 euro.

·

KiKa: 500 euro.

·

Rotary Foundation (Polio en duizenden andere projecten): 1200 euro.

Intern:

·

Clubzaken waarin we de leden en bestuur de voortgang van het jaar bespreken.

·

Groepjes van 6 feedback.

·

Clubassembly met plannen voor het nieuwe jaar.

·

Onvolprezen Jaarverslag door Sander van het afgelopen bestuur jaar.

·

Bestuursoverdracht aan het nieuwe team Jack, Hein, Bernard, Jan D, Egbert, Jan Pieter Roel.

·

Presentatie financiële cijfers door Tom vd B met een positief resultaat.

·

Opzetten van de lustrum commissie.

·

Discussie in drie groepen in drie carrousels: 'Hoe houden we onze club aantrekkelijk voor onszelf en voor nieuwe leden.

Rotary on the road:

·

Bezoek aan nieuwjaar receptie in Aurich.

·

Te gast bij Erik Jan Worst van Ophtec in Groningen,

·

Het bezoek aan het Harens Lyceum.

·

De fellowship met eten bij het particuliere Muziekinstrumenten Museum.

·

Bezoek aan het Martini Ziekenhuis en Martinipaviljoen.

·

Fellowship Grand Café Krul van het Drents Museum, Maya’s, Heersers van het regenwoud, restaurant Liff.

·

Geweldige jaarlijkse BBQ aan het Paterswoldsemeer, bij Paul S.

·

Bezoek aan Stichting Erven A. de Jager aan de Marktstraat 13 in Groningen.

·

Bezoek aan 50 jarig feest in Aurich.

·

5 november Natuurwerkdag (houthakken) onder de bezielende leiding van Bert Haan.

·

Bedrijfsbezoek familiebedrijf Galagher, marktleider in schrikdraad en boeren speelgoed.

·

Fellowship bezoek Synagoge en Joodse wijk, eten in Brasserie Midi.

Eigen leden:

·

Berjo Wortman over Retail en V&D in het bijzonder.

·

Job Talk van Paul Heikens,

·

Levensbericht deel 2 van Ton Koning,

·

“hoeveel slikken we nog?” door Chaterina Hollenga.

·

Jan Dantuma zijn levensbericht. Een mooi verhaal over Friesland en de rest.

·

Jan Dantuma krijgt voor zijn grote verdiensten voor het district de Paul Harris onderscheiding.

·

Egbert Ludwig over Stichting Pro Deo Planner.

·

Hein met een demo Pokemon.

·

Vakantie verhalen bij terugkomst in Augustus.

·

Brede discussie van boerkini tot Pokemon.

·

Dolf Vogd: Duitse onderscheiding, inzet samenwerking en als consul

·

Carmen een baan in Amsterdam

·

Sjoukje heeft ons verlaten

·

Alfons met zijn geweldige vertolking van een Nederlandse legende.

Dat was 2016, en dan nu 2017…..

Hoe gaat het verder……….., misschien moeten we het verleden van meerdere jaren extrapoleren om te zien wat de toekomst ons brengt.

·

Goed nieuws: de afgelopen 20 jaar is de welvaart gestegen. Maar als kanttekening, het netto besteedbaar inkomen voor de burgers gelijk gebleven of soms gedaald. Het zicht op betalen van belastingen en de besteding van het geld is verdwenen, dit volgens de president van de algemene rekenkamer.

·

Beter nieuws: Kindersterfte is van 14% naar 4% gedaald, we leven langer, de lucht wordt schoner. Criminaliteit, Analfabetisme, Honger en groei van de wereldbevolking nemen af.

·

Toch meent maar 4% van de Duitsers dat het de goede kant op gaat.

o

In den letzten 20 Jahren hat sich die Wohlstand erhöht. Die Kindersterblichkeit ist von 14% auf 4% gefallen, wir leben länger und ist der Luft reiner. Kriminalität, Analphabetismus, Hunger und das weltweite Bevölkerungswachstum haben abgenommen.
Dennoch glaubt nur 4% der Deutschen das es besser geht. Leider hab Ich kein Zahlen aus Niederland.

Het klinkt allemaal goed maar het is ook tegenstrijdig……….. onze rol als Rotary is nog lang niet uitgespeeld. Dat het de goede kant opgaat is tevens dankzij Rotary en onze inzet. Dat het beter gaat wil niet zeggen dat het goed is. Dat het beter gaat zijn de grote getallen, maar mensen in nood, mensen in onderontwikkelde gebieden, mensen in oorlog, mensen in onze omgeving kunnen niet zonder hulp.

Ook de ethische discussies over hoe wij werken en met ons werk omgaan zijn net als bij de oprichting van Rotary nog steeds actueel. Geld verdienen met andere mensen samen, of ten koste van andere mensen is nog steeds een actuele discussie waar wij als Rotarians onze aandacht op moeten blijven vestigen.

Om af te sluiten. Ik zie een heel goed en beter 2017 op ons afkomen, en ja we moeten blijven werken aan onszelf en blijven werken aan de wereld waarin we leven.

9 januari 2017

Jack Stiekema

Voorzitter