Waarom een Rotary Club?

Op 23 februari 1905 kwamen Paul Harris, een jonge advocaat, en drie vrienden (een kleermaker, een kolenhandelaar en een mijningenieur) samen in een klein bureau in Chicago.

Paul maakte zich zorgen over de onverschilligheid in de samenleving en zocht betrokkenheid via deze bijeenkomsten. Het doel van deze eerste Rotaryclub: vriendschap en uitwisseling van beroepservaring onder zakenlui.

Het is na meer dan 100 jaar niet veranderd: Rotarians zijn zeer betrokken bij de leefomgeving waarin zij werken en wonen. Zij willen daar graag belangenloos en als vrijwilliger een bijdrage aan leveren door samen projecten te doen voor lokale goede doelen.

Zo ook de Rotary Club Haarlem Spaarne. De leden stellen arbeid, netwerken en geld beschikbaar voor deze goede doelen vanuit een gedeelde betrokkenheid en een breed gedragen motivatie om te geven.