Wat is een Rotary Club?

De Rotaryclubs in Nederland maken deel uit van het wereldwijde netwerk van Rotary International. Rotary International telt 530 districten in 200 landen en geografische gebieden.

Er zijn 34.000 clubs met in totaal 1,2 miljoen leden. Aan het hoofd staat de President Rotary International. Deze wordt bijgestaan door de Board of Directors.

Een Rotaryclub is samengesteld op basis van het zogenaamde classificatiebeginsel: een beroepsgroep wordt door een of hooguit enkele leden vertegenwoordigd. Deze leden onderscheiden zich in hun vak of beroep.

Rotary werkt voor een clublid op twee fronten: door samen succesvolle projecten aan te pakken ontstaat kameraadschap (fellowship). Deze fellowship wordt ook wel omschreven als ‘de brandstof van de club’. Door deze bijzondere onderlinge contacten groeien vaak vriendschappen voor het leven. Rotary reikt veel verder dan je eigen club: elke Rotarian is welkom in iedere Rotaryclub waar dan ook ter wereld.

De Rotary in Nederland telt circa 500 clubs met in totaal ruim 19.000 leden.