Doelstellingen van Rotary

Rotary, en dus ook een lokale Rotaryclub als Hardenberg is een serviceclub.

Het doel van Rotary is het aanmoedigen en aankweken van het ideaal van dienstvaardigheid aan de (lokale) gemeenschap als grondslag van een waardige ondernemingsgeest en in het bijzonder het aanmoedigen en bevorderen van:

·

het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid;

·

de toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep;

·

de toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid door iedere Rotarian;

·

internationaal begrip en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van mensen, werkzaam in bedrijf en beroep.