© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Kerstdiner

Kerstdiner

Overweldigd en dankbaar. Dat zijn de woorden die in ons opkomen als we denken aan de warme reacties en gulle giften n.a.v. ons kerstsponsordiner. Mede dankzij uw gift konden onze vrijwilligers vrijdag 24 december de bezoekers van ons inloophuis verrassen met een kerstmaaltijd en -pakket. Deze werden zeer enthousiast en dankbaar in ontvangst genomen. De bijgevoegde foto geeft daar een mooi beeld van. Fijn dat we zo, mede dankzij uw hulp, onze kwetsbare medeburgers een bijzondere kerst konden bezorgen en op deze manier iets van de liefde van Jezus konden laten zien. De grote hoeveelheid giften helpt ons ook om de activiteiten van het inloophuis in 2022 voort te zetten. Dat stemt ons dankbaar.

 

Bij deze bedanken we u (nogmaals) heel hartelijk voor uw bijdrage en wensen we u een gezond en gezegend 2022 toe!

 

 

Afbeelding met persoon, buiten, staand

Automatisch gegenereerde beschrijving