© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Alex Speelman - Paul Harris Fellow

Alex Speelman wordt Paul Harris Fellow

Op woensdag 15 mei vraagt de voorzitter, Rob Daamen, van Rotary Club Harderwijk of Alex Speelman, die net een presentatie heeft gegeven over “Connext”, nog even kan blijven staan. Rob geeft aan dat Alex gekenmerkt kan worden door o.a. zijn creativiteit maar zeker ook zijn gedrevenheid.

cid:c1f02449-dd5d-4e78-8499-fa778494918a@eurprd07.prod.outlook.comHierbij denken wij terug aan de mooie Christmas Carol programma’s, erg leuke activiteiten waarbij de club zich echt verbonden voelde – een echt “wij gevoel”. Misschien verliep het binnen de commissie soms wat chaotisch en bestond de agenda van de commissievergadering meestal uit een punt: “wat verder ter tafel komt”. Ook tijdens de CCH evenementdagen was de commissie o.l.v. Alex bijzonder actief, en Alex zelf dus ook. Ook het financieel resultaat mocht er zeker zijn: € 45.000 over de drie jaar.

Het was dus geen “toeval” dat zijn vrouw, Anneke, en dochter, Marieke, er die vond bij aanwezig waren. De voorzitter heeft vervolgens de clubketting om (gerestaureerd door Sandra Dijkstra) en geeft de voorzitter aan dat het opheffen van de Stichting Christmas Carol Harderwijk, het juiste moment is om alle betrokken commissieleden nogmaals bijzonder te bedanken: Arie, Jan, Ralph, Gerard, Nanja, Evelien, Ron, Hans de Fluiter en uiteraard de voorzitter van de commissie: Alex!

Vervolgens zegt de voorzitter: “Met al bijna 27 jaar lidmaatschap van de Rotary is het mij een groot genoegen om Alex Speelman te benoemen als Paul Harris Fellow”. Waarna hij hem de speld overhandigd.

 

Alex is met stomheid geslagen (en dat komt niet vaak voor), had dit echt niet aan zien komen en is bijzonder blij verrast en erg blij. Gefeliciteerd!!