Stichting Community Service Rotaryclub Heemstede

NAW gegevens:

Stichting Community Service Rotaryclub Heemstede

Waterlinie 61

2141 MA Vijfhuizen

Fiscale gegevens:

RSIN / fiscaal nummer: 803518134

Bestuur:

Voorzitter:

Hans Volberda

Secretaris:

Geert-Jan van Logtestijn

Penningmeester:

Herman Mol

Bestuurslid:

Oscar Boeder

Bezoldigingsbeleid:

Bovenstaande bestuurders zijn onbezoldigd.

Doelstellingen:

·

De stichting heeft ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van de Rotarybeweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen, die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen. De stichting beoogt niet het maken van winst.

·

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door alle wettelijk geoorloofde middelen die de stichting ten doel staan.

Beleidsplan:

In een clubjaar zijn de activiteiten van Community Service doorgaans gericht op:

·

Geld genereren voor goede doelen in binnen- en/of buitenland;

·

Handen-uit-de-mouwen activiteiten voor een goed doel.

Activiteiten 2015 - 2016:

In dit clubjaar zijn reeds de volgende activiteiten georganiseerd c.q. gepland:

·

Wijnproeverij, 13 oktober 2015;

·

Kerstmarkt, 13 december 2015;

·

Voedselbank, 2 april 2016.

Financiële gegevens:

Jaarrekening van de Stichting Community Service Rotaryclub Heemstede 2015-2016.