© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Bestuurswissel 2022

Sander Sanders nieuwe voorzitter Rotaryclub Heerhugowaard-Langedijk.


Binnen Rotary is het gebruikelijk dat er ieder jaar een nieuwe voorzitter wordt gekozen, nu dus voor het Rotary jaar van 1 juli 2022 tot 1 juli 2023. Jongstleden 2 juli is Sander als nieuwe voorzitter geïnstalleerd door zijn voorganger Remco Koper.

Rotary is een wereldwijde serviceclub met 1.200.000 leden, vrijwilligers die zich voor de maatschappij inzetten middels fondsenwerving en het inzetten van kennis. 

De bestuurswissel is een van de hoogtepunten in het Rotary jaar en hier is door de club dan ook zeker en feestelijk bij stilgestaan. 

Sander gefeliciteerd!